Dan: 12. maja, 2022

  • Učenci šolskega novinarstva so pripravili intervjuje

    Učenci šolskega novinarstva so pripravili intervjuje

    Naša šola ima veliko talentov, za katere še mi, UČENCI OŠ LA GROSUPLJE, nismo vedeli. Učenci šolskega novinarstva smo se odločili, da poizvemo, katere talente imamo na šoli. Naprej smo naredili načrt, kako se bomo tega lotili. Odločili smo se, […]

    Več →