Dragi učenci, spoštovani starši,

 

ob začetku šolskega leta in pred prvimi roditeljskimi sestanki, ki jih načrtujemo v prostorih šole, vas želimo seznaniti z aktualnimi informacijami.

 

Ukrepi za preprečevanje širjenja okužb

Šolsko leto 2021/22 bomo začeli po modelu B. To pomeni, da učenci in zaposleni v šolo vstopamo le zdravi, brez znakov okužb dihal.

Skrbno bomo izvajali higienske ukrepe, kot so umivanje rok, prezračevanje, čiščenje in druge.

 

Uporaba zaščitnih mask

Trenutno velja, da za učence od 1. do 5. razreda maska znotraj matičnega oddelka ni potrebna. Izven matičnega oddelka, to je v skupinah, je uporaba mask priporočljiva.

Za učence od 6. do 9. razreda je uporaba mask v učilnici in v skupnih prostorih šole priporočljiva.

Na spletni strani NIJZ lahko spremljate aktualna priporočila za uporabo zaščitnih mask.

(https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2)

 

Razporeditev učencev v oddelkih

Informacije o razporeditvi učencev, ki v šolskem letu 2021/22 menjajo oddelek, bodo staršem učencev posredovale svetovalne delavke po elektronski pošti.

 

Urnik, seznam razrednikov, učbeniki in delovni zvezki

Urnik in seznam razrednikov bo objavljen na šolski spletni strani 31. 8. 2021

Učbenike in delovne zvezke iz šolskega sklada boste učenci prejeli v šoli v prvem tednu pouka.

 

Prvi šolski dan

Novo šolsko leto bomo začeli v sredo, 1. 9. 2021.

 • Učenci od 2. do 9. razreda (DE Adamičeva, PŠ Žalna, PŠ Št. Jurij in ME Tovarniška) se ob 8.30 zberejo pred enoto, ki jo obiskujejo, in na označenih mestih počakajo na učitelja.
 • Na PŠ Kopanj se pouk začne ob 7.40. Od 7.00 do 7.40 bo organizirano varstvo vozačev.

 

 • Učenci 2. in 3. razreda naj imajo s seboj vse šolske potrebščine, copate in zaščitno masko. Pouk bo potekal po urniku.
 • Učenci od 4. do 9. razreda naj imajo s seboj šolske potrebščine po sredinem urniku, copate in zaščitno masko. Po dveh razrednih urah bo potekal pouk po urniku.
 • Prvi šolski dan bo organizirano podaljšano bivanje do 16.10, varstvo pa do 16.30.
 • Organizirana bosta malica in kosilo.
 • Avtobusi bodo vozili po veljavnem voznem redu.
 • Jutranje varstvo bomo izvajali od 2. 9. 2021 dalje.

Sprejemi prvošolcev bodo potekali po naslednjem razporedu:

 • ob 9.00 na podružnični šoli Št. Jurij,
 • ob 9.50, 1. a in 1. b, na dislocirani enoti Adamičeva,
 • ob 10.10, 1. c in 1. d, na dislocirani enoti Adamičeva,
 • ob 11.00 na podružnični šoli Žalna in
 • ob 12.00 na podružnični šoli Kopanj.

 

Prvi roditeljski sestanki

Prvi roditeljski sestanki v šolskem letu 2021/22 bodo potekali v prostorih šole po naslednjem razporedu:

Torek, 31. 8. 2021 ob 17.00 1. razred – DE Adamičeva, PŠ Št. Jurij, PŠ Žalna
Sreda, 1. 9. 2021 po sprejemu prvošolcev 1. razred – PŠ Kopanj
Ponedeljek, 6. 9. 2021 ob 16.30

2. razred – DE Adamičeva, PŠ Št. Jurij, PŠ Žalna

2. in 3. razred – PŠ Kopanj

Ponedeljek, 6. 9. 2021 ob 16.40 3. razred – DE Adamičeva, PŠ Št. Jurij, PŠ Žalna
Ponedeljek, 6. 9. 2021 ob 17.50 4. razred – PŠ Št. Jurij, PŠ Žalna, ME Tovarniška
Ponedeljek, 6. 9. 2021 ob 18.00

5. razred – PŠ Št. Jurij, PŠ Žalna, ME Tovarniška

4. in 5. razred – PŠ Kopanj

Torek, 7. 9. 2021 ob 16.30 6. razred – ME Tovarniška
Torek, 7. 9. 2021 ob 16.45 7. razred – ME Tovarniška
Torek, 7. 9. 2021 ob 17.45 8. razred – ME Tovarniška
Torek, 7. 9. 2021 ob 18.00 9. razred – ME Tovarniška

 

 

Pogoji za vstop v prostore šole

Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu določa, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja poleg vseh oseb, ki smo zaposleni v zavodu, izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki vstopajo v prostore šole in so starejše od 15 let – torej tudi starši, ko se boste udeležili roditeljskega sestanka ali govorilnih ur. Starši ob vstopu v šolo predložite izpolnjeno IZJAVO, da izpolnjujete enega od pogojev PCT.

Izjema so starši učencev 1., 2. in 3. razreda, ko otroka v šolo pripeljejo ali odpeljejo in se v prostorih zadržujejo le zelo kratek čas.

 

Po veljavnem odloku se za cepljeno osebo šteje posameznik, ki je cepljen s:

–     Comirnaty (Pfizer BioNTech): 7 dni po drugem odmerku,

–     Spikevax (Moderna): 14 dni po drugem odmerku,

–     Vaxzevria (AstraZeneca): 21 dni po prvem odmerku,

–     Janssen (Johnson&Johnson): 14 dni po odmerku.

 

Pogoj prebolevnosti izkazuje posameznik:

–      z  dokazilom  o  pozitivnem  rezultatu  testa  PCR,  ki  je  starejši  od  deset  dni,  razen  če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev ali

–      s  potrdilom  zdravnika,  da  je  oseba  prebolela  COVID-19  in  od  začetka  simptomov  ni minilo več kot šest mesecev ali

–      ali z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR   ali potrdilom zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19, če so bile te osebe v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega  rezultata  testa  PCR  oziroma  od  začetka  simptomov,  cepljene  z  enim odmerkom cepiva, pri čemer v primeru cepiv Pfizer, AstraZeneca, Moderna zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

 

Pogoj testiranja:

–      dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali hitrega antigenskega testa (v  nadaljevanju:  HAG), ki ni  starejši  od 48 ur od odvzema brisa.

 

Prevzem testov za samotestiranje učencev

Učencem rojenim med 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010 pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec.

 

Učenec oziroma starši lahko od ponedeljka, 30. 8. 2021, komplet testov prevzamete v lekarnah ob predložitvi otrokove kartice zdravstvenega zavarovanja.

NIJZ priporoča, da učenci samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku.

 

Več informacij o samotestiranju lahko preberete na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje.

 

Do sredinega srečanja vam želimo prijeten preostanek počitnic.

 

Kolektiv OŠ LA Grosuplje