Dobrodelna akcija “Napolnimo šolsko torbo”

_a_Torba-1

Spoštovani starši in učitelji,

tudi v letošnjem šolskem letu vas vabimo, da prek akcije »Napolnimo šolsko torbo« skupaj priskrbimo delovne zvezke za učence naše šole, ki izhajajo iz družin s težko socialno-ekonomsko situacijo.

Če vam možnosti dopuščajo, lahko prevzamete nakup delovnih zvezkov za določenega učenca, in sicer tako, da kupite delovni zvezek, ki je na seznamu spodaj, in ga na matično šolo dostavite do 25. 8. 2017. K delovnim zvezkom lahko dodate tudi šolske potrebščine po lastni izbiri. Starši bodo pakete delovnih zvezkov prevzeli po navedenem datumu.

V seznamu so učenci označeni pod šifro, naveden je delovni zvezek s ceno, paket delovnih zvezkov pa je razdeljen na manjše enote. Donatorji se zavežete za nakup tako, da namero osebno (po e-pošti ali telefonu) potrdite pri svetovalni delavki  Antoneli Vovk (01  7888 813, antonela.vovk(at)oslag.si) do 23. 6. 2017.

Za nakup delovnih zvezkov za učence Rome koristimo občinska sredstva, potrebščine pa priskrbijo sami.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vsak prispevek.

Napolnimo šolsko torbo je projekt, ki nam odpre oči za sočloveka in polni srce z dobroto.

 

 

Šifra učenca Zaporedna številka Delovni zvezek Cena Še na voljo?
A1 1 SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, samostojni delovni zvezki za matematiko v 4 delih + koda, DZS, (M. Cotič et al.), EAN 9789610207436 23,70 € NE
A2 2 LILI IN BINE 2, medpredmetni učni komplet za drugi razred s kodo in prilogami (samostojni delovni zvezki), ROKUS KLETT, (M. Kramarič et al.), EAN 3831075927001 40,00 € NE
A3 4 SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 7, samostojni delovni zvezek v dveh delih in rešitvami za slo. v 7. razredu, posodobljena izdaja, ROKUS KLETT, (N. Cajhen et al.), EAN 9789612714123 (9428) 17,15 € NE
A3 5 DOBER DAN, KNJIŽEVNOST, MKZ, (M. Honzak), uporaba v 7. 8. in 9. razredu 14,90 € NE
A3 6 MESSAGES 2, new edition, učbenik za angleščino v 7. razredu, ROKUS KLETT, (D.Goodey, N.Goodey), EAN 3831075927278 (6721) 16,50 € NE
A3 7 MESSAGES 2, new edition, delovni zvezek za angleščino v 7. razredu, ROKUS KLETT, (D.Goodey, N.Goodey), EAN 9789612716714 14,90 € NE
A3 8 GLASBA DANES IN NEKOČ 7,  samostojni delovni zvezek  za glasbo v 7. r., ROKUS KLETT, (A. Pesek), s CD-jem 16,20 € DA
A3 9 RAZISKUJEM STARI SVET, samostojni delovni zvezek za geografijo v 7. r., ROKUS KLETT, (H. Verdev), EAN 3831075925755 (6578) 11,50 € NE
A3 10 TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, delovni zvezek z gradivi v 7. r., IZOTECH, (S. Fošnarič) 19,50 € DA
A4 11 GLASBA DANES IN NEKOČ 7,  samostojni delovni zvezek  za glasbo v 7. r., ROKUS KLETT, (A. Pesek), s CD-jem 16,20 € DA
A5 12 SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8, samostojni delovni zvezek v dveh delih in rešitvami za slovenščino v 8. razredu, posodobljena izdaja, ROKUS KLETT, (N. Cajhen et al.), EAN 9789612714130 (0187) 17,15 € NE
A5 13 MESSAGES 3, new edition, učbenik za angleščino v 8. razredu, ROKUS KLETT, (D.Goodey, N.Goodey), EAN 3831075927285 (6745) 16,50 € DA
A5 14 MESSAGES 3, new edition, delovni zvezek za angleščino v 8. razredu, ROKUS KLETT, (D.Goodey, N.Goodey), EAN 9789612716738 14,90 € DA
A5 15 TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek za 8.r., IZOTECH + delovno gradivo, (S. Fošnarič et al.) 19,50 € NE
A5 16 FIZIKA 8, samostojni delovni zvezek s poskusi v  8. razredu osnovne šole (z dodano kodo www.ucimse.com), MKZ, (Žigon, S., Pintarič, M.) 12,90 € NE
A5 17 OD ATOMA DO MOLEKULE (SVET KEMIJE 8), delovni zvezek za kemijo v 8. razredu osnovne šole, JUTRO, (A.Smrdu) 12,40 € NE
A5 18 GLASBA DANES IN NEKOČ 8, samostojni del. zv., ROKUS KLETT (A. Pesek) 16,20 € DA
A5 19 BIOLOGIJA 8, interaktivni učni komplet nove generacije,  ROKUS KLETT, (D. Fon) 14,90 € DA
A6 20 SLOVENŠČINA V OBLAKU 6. Učni komplet za slovenščino v 6. razredu, samostojni delovni zvezek, ROKUS KLETT, (V. Kumer), EAN 9789612717087 17,90 € NE
A6 21 MESSAGES 1, new edition, učbenik za angleščino v 6. razredu, ROKUS KLETT, (D. Goodey, N. Goodey), EAN 3831075927261 (3638) 16,50 € NE
A6 22 MESSAGES 1, new edition, delovni zvezek za angleščino v 6 .razredu, ROKUS KLETT, (D. Goodey, N. Goodey), EAN 9789612713645 14,90 € NE
A6 23 MOJA GLASBA 6, samostojni delovni  zvezek,    IZOLIT, (B. Oblak) 17,30 € NE
A6 24 MOJA GLASBA 6, zgoščenka, IZOLIT, (B. Oblak) 2,80 € NE
A6 25 RAZISKUJEMO ZEMLJO 6, samostojni del. zv. za geografijo, ROKUS KLETT, (H. Verdev), EAN 3831075927070 11,05 € NE
A6 26 TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, del. zv., IZOTECH  + delovna gradiva, (S. Fošnarič) 19,50 € DA
A6 27 RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, samostojni delovni zvezek za zgodovino, ROKUS KLETT, (H. Verdev), EAN 9789612717063 14,75 € DA
A7 28 SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 7, samostojni delovni zvezek v dveh delih in rešitvami za slo. v 7. razredu, posodobljena izdaja, ROKUS KLETT, (N. Cajhen et al.), EAN 9789612714123 (9428) 17,15 € DA
A7 29 DOBER DAN, KNJIŽEVNOST, MKZ, (M. Honzak), uporaba v 7. 8. in 9. razredu 14,90 € NE
A7 30 MESSAGES 2, new edition, učbenik za angleščino v 7. razredu, ROKUS KLETT, (D.Goodey, N.Goodey), EAN 3831075927278 (6721) 16,50 € DA
A7 31 MESSAGES 2, new edition, delovni zvezek za angleščino v 7. razredu, ROKUS KLETT, (D.Goodey, N.Goodey), EAN 9789612716714 14,90 € DA
A7 32 GLASBA DANES IN NEKOČ 7,  samostojni delovni zvezek  za glasbo v 7. r., ROKUS KLETT, (A. Pesek), s CD-jem 16,20 € DA
A7 33 RAZISKUJEM STARI SVET, samostojni delovni zvezek za geografijo v 7. r., ROKUS KLETT, (H. Verdev), EAN 3831075925755 (6578) 11,50 € NE
A7 34 TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, delovni zvezek z gradivi v 7. r., IZOTECH, (S. Fošnarič) 19,50 € NE

 

 

 

Oznake: , ,