V petek. 22. 4. 2022, obeležujemo dan našega planeta. V eko dnevu, ki smo ga imeli nekateri razredi, smo se z različnimi dejavnostmi posvetili ozaveščanju, da je potrebno z našim planetom lepo in skrbno ravnati. Prvošolci smo iz odpadnega papirja in embalaže izdelovali posodice za pisala in zanimive igračke. V oddelku podaljšanega bivanja pa smo razmišljali o zemlji in zapisali, kaj nam je na njej všeč.

Drugošolci smo na DAN ZEMLJE ustvarjali zabojnike. Iz revij smo izrezovali slike različnih odpadkov in jih razvrščali v ustrezne zabojnike. Nato smo sejali semena zelenjave in rož. Učenci so prinesli tudi nekaj sadik. Kljub slabšemu vremenu smo se odpravili na čistilno akcijo v okolico šole. Na koncu dneva je vsak zapisal obljubo, kako bo Zemljo varoval in ohranjal čisto. 

Petošolci smo obiskali Center za ravnanje z odpadki Špaja dolina in čistilno napravo Grosuplje. Ogledali smo si različne prostore, kjer ločujejo pripeljane odpadke. Tudi sami smo se preizkusili v ločevanju in bili pohvaljeni.

Ali veste, kam sodijo odpadki, ko se samotestiramo za SARS-CoV-2?

  • Embalažno škatlico in priložena navodila odložimo v zabojnik za papir in karton. Ostanke samotestiranja, odložimo v črni zabojnik za mešane komunalne odpadke v ločeni vrečki.

Prav vsi učenci šole pa smo se udeležili čistilne akcije v okolici naše šole, načrt dela so pripravili predstavniki šolske skupnosti.

Ob tej priložnosti vas lepo vabimo …

V ponedeljek, 9. 5. 2022, bo v PŠ Št. Jurij potekala zbiralna akcija papirja. Papir lahko prinašate od 7.00 do 18.00 in ga odložite v zabojnik pred šolo.

Zbrani denar bomo porabili za najbolj zabaven športni dan ob koncu šolskega leta.

Navodilo Javnega komunalnega podjetja Grosuplje: Med papir iz šolskih akcij ne spada karton, karton namreč slabša kvaliteto papirja in znižuje vrednost. Če otroci prinesejo papir v kartonasti škatli, ga morajo stresti v zabojnik, karton pa odnesti domov.

 

Kolektiv PŠ Št. Jurij

Fotografija: učiteljice PŠ Št. Jurij

 

 

 

 

Oznake: , , ,