Spoštovani starši in učenci,

na podlagi zbranih prijav na izbirne predmete za prihodnje šolsko leto, smo izbrali predmete, ki se bodo izvajali.

Učenci bodo v šoli prejeli obrazec Pregled prijav na izbirne predmete za leto 2021/22. V primeru, da vam izbrani predmeti ne ustrezajo, jih lahko še zamenjate s predmeti na spodnjem seznamu. Vlogo za spremembo izbirnih predmetov posredujete pomočnici ravnateljice Darji Krivec na elektronski naslov darja.krivec(at)oslag.si do vključno petka, 10. 9. 2021.

(Priporočamo, da obrazec Vloga za spremembo izbirnih predmetov odprete v brskalniku Mozilla.)

S spoštovanjem,
vodstvo šole

a) OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:
7. razred:

 • Italijanščina I
 • Likovno snovanje I
 • Nemščina I
 • Obdelava gradiv – les
 • Računalništvo – urejanje besedil
 • Sodobna priprava hrane
 • Šah – šahovske osnove
 • Šport za zdravje in šport za zdravje – tabor

8. razred:

 • Italijanščina II
 • Kemija – poskusi v kemiji
 • Likovno snovanje II
 • Nemščina II
 • Obdelava gradiv – umetne snovi
 • Računalništvo – multimedija
 • Šah – šahovske strategije
 • Šolsko novinarstvo
 • Šport – izbrani šport: košarka, nogomet, odbojka

9. razred:

 • Italijanščina III
 • Kemija v življenju
 • Kemija – poskusi v kemiji
 • Likovno snovanje III
 • Nemščina III
 • Obdelava gradiv – kovine
 • Računalništvo – računalniška omrežja
 • Šah – šahovsko kombiniranje
 • Šport za sprostitev
 • Turistična vzgoja

b) NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

ME Tovarniška:

4., 5. in 6. razred:

 • Nemščina – drugi tuji jezik
 • Italijanščina – drugi tuji jezik
 • Računalništvo
 • Šport

7., 8. 9. razred:

 • Francoščina – drugi tuji jezik

DE Adamičeva

1. razred:

 • Angleščina – prvi tuji jezik

PŠ Kopanj

4., 5. razred:

 • Računalništvo

PŠ Št. Jurij

1. razred:

 • Angleščina – prvi tuji jezik

4., 5. razred:

 • Računalništvo
 • Šport

PŠ Žalna

1. razred:

 • Angleščina – prvi tuji jezik

4., 5. razred:

 • Računalništvo
 • Šport

 

 

Oznake: , ,