Pojav uši v PŠ Št. Jurij

Spoštovani starši,
sporočamo vam, da so se na naši šoli pojavile uši.
Uši so stalno prisotne v našem okolju. Za ušivost smo dovzetni vsi, ne glede na starost, spol ali socialno-ekonomski status, pogosteje pa se ušivost pojavlja pri šolarjih, predvsem zaradi tesnejših medsebojnih stikov, ki ušem omogočajo prehajanje z glave na glavo.
Poznano je, da se ušivost običajno poveča takoj po začetku šolskega leta ter po vrnitvi otrok z različnih obšolskih dejavnosti, kjer so otroci v tesnejših stikih.

Pri uspešnem preprečevanju in odpravljanju ušivosti imate ključno vlogo starši.
Prosimo, da v skladu z navodili za ravnanje ob pojavu naglavnih uši, ki so jih pripravili strokovnjaki in vam jih prilagamo, natančno izvedete razuševanje. Otrok se lahko vrne v vrtec ali šolo takoj po opravljenem prvem postopku razuševanja.
Več informacij o ušivosti in njenem preprečevanju najdete na spletni strani Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Želimo si, da nam bo s skupnim delovanjem uspelo.

Kolektiv PŠ Št. Jurij

 

Oznake: , ,