Izbirni predmeti 2016/17

Spoštovani učenci in starši,

poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 1. in za učence od 4. do 9. razreda v š. l. 2016/2017.

Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Vsebina izbirnih predmetov je predstavljena v publikaciji Izbirni predmeti na OŠ LA Grosuplje (za 2016-2017), podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS: obvezni izbirni in neobvezni izbirni.

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:

  • 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši;
  • 1. razreda in učenec od 4. do 9. razreda lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Učenec lahko neobveznega predmeta sploh ne izbere. Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno (odsotnost bo potrebno opravičiti), prav tako bo ocena neobveznega izbirnega predmeta enakovredna ostalim.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši podpišejo izjavo na prijavnici.

Prijavnice so učenci oddali v marcu 2016.

Na osnovi prijav smo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere je bilo prijavljeno zadostno število učencev v skladu z veljavno zakonodajo. Ker so neobvezni izbirni predmeti del razširjenega programa šole, se lahko izvajajo izven rednega pouka (lahko 6. šolsko uro in/ali 7. šolsko uro). Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko.

V šolskem letu 2016/2017 izvajamo obvezne in neobvezne predmete, navedene v obvestilu “Izvajanje izbirnih predmetov  (2016-17)”.

Janja Zupančič, ravnateljica

 


 

Sprememba izbirnih predmetov

Na začetku šolskega leta (do 9. septembra 2016) je obstajala možnost zamenjave predmeta oz. prijave/odjave v skladu z že oblikovanimi skupinami oz. če je bil prostor v skupini. Če je bila sprememba možna v okviru že izoblikovanih skupin in predmetov, je bil učenec obveščen tako, da mu je razrednik najkasneje do 1. 10. 2016 posredoval nov urnik (oz. ga je pošiljatelj dobil po e-pošti). Na urniku je bilo zapisano, od kdaj naprej lahko obiskuje učenec pouk po novem urniku – do prejema novega urnika je moral učenec obiskovati pouk po obstoječem urniku.

 

————————–

***Vsi e-poštni naslovi, objavljeni na spletnih straneh OŠ LA Grosuplje, vsebujejo namesto znaka "@" nadomestni zapis "(at)" zaradi varovanja šolskih e-poštnih naslovov pred neželeno pošto. Prosimo vas, da pri pošiljanju e-pošte zapis "(at)" zamenjate z znakom "@". Hvala za razumevanje.