InnoTeach project

logo

logo+

V šolskem letu 2016/2017 se je naša šola pridružila 2-letnemu mednarodnemu projektu z naslovom Bodimo inovativni! Razvoj ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti za učitelje v osnovnih šolah (LET’S BE INNOVATIVE! Development of Creativity, Innovation and Entrepreneurship for Primary School Teachers – InnoTeach project), ki poteka v okviru programa Erasmus+, KA2, Strateška partnerstva v Sloveniji, Avstriji in na Madžarskem. Koordinator projekta je Korona plus d.o.o., Inštitut za inovativnost in tehnologijo.

Glavni namen projekta je spodbuditi drugačen način razmišljanja v osnovnih šolah in pokazati, da so ustvarjalnost, inovativnost in podjetništvo pomembni za uspeh – kjerkoli; pri vseh predmetih, v vsakodnevnih šolskih situacijah, pri izzivih vsakdanjega življenja.

Več o projektu v povzetku (v angleščini).

Koordinatorica: Margareta Obrovnik Hlačar