Prometna kača pri prvošolcih

Učenci prvih razredov so letos prvič sodelovali pri projektu Prometna kača. Cilj projekta je spodbuditi učence oz. njihove starše, ki jih pripeljejo v šolo, da bi prihajali v šolo peš, s kolesom, z avtobusom oz. s souporabo avtomobila. Prihode v šolo smo začeli spremljati v tednu mobilnosti in jih spremljali štirinajst dni. V predhodni evalvaciji je v šolo prihajalo 32 % učencev s trajnostnim načinom prevoza, v času štirinajstdnevnega spremljanja pa 43 % učencev. Prihode smo vsakodnevno označevali z nalepkami, ki smo jih nalepili na plakat prometne kače, ki je visel pred 1. a in 1. b-razredom. Ko so učenci z lepljenjem dosegli vmesne točke, jih je čakala nagrada (dan brez domače naloge, aktivni odmor …) Po treh tednih smo ponovno izvedli zaključno evalvacijo in ugotovili, da s trajnostnim načinom prevoza prihaja v šolo 37 %, kar je več kot pred začetkom spremljanja. Znotraj projekta smo tudi narisali promet, izdelali semaforčke, ki smo jih uporabljali pri pouku za trditve, iz kartona izdelali avtomobile … Veliko pa smo se o prometu pogovarjali pri pouku.

Fotografirala in prispevek pripravila: Jana Kos

 

Oznake: , , , ,