Učbeniki, delovni zvezki in učni pripomočki za šolsko leto 2021/22

Spoštovani starši,
pred vami je seznam učnih gradiv za šolsko leto 2021/2022. Učbenike si učenci izposodijo iz učbeniškega sklada. Izposoja je brezplačna. Ob izteku šolskega leta je učenec dolžan vrniti nepoškodovane učbenike. Za poškodovan ali uničen učbenik je treba plačati odškodnino. Višina odškodnine je določena z nabavno ceno in starostjo učbenika. Prvi teden pouka prejemejo učbeniške komplete vsi učenci. Kdor si učbeniškega kompleta ne želi izposoditi v šoli, naj to sporoči prek e-poštnega naslova: sabina.vidmar(at)oslag.si.
Učenci prvega triletja brezplačno prejmejo komplete delovnih zvezkov.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov, pripomočkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2021/22.

Sabina Vidmar, šolska knjižničarka

 

 

Oznake: , , ,