Učbeniki in delovni zvezki za 2017/18

Spoštovani starši in učenci,

sezami učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/18 so objavljeni na šolski spletni strani (Pouk > Učbeniki in DZ 17/18).

 

Knjižničarka Sabina Vidmar