Projekt 365 dni telovadimo vsi, ki je potekal skozi celo šolsko leto, smo uspešno zaključili. Namen projekta je bil spodbuditi redno telesno dejavnost med učenci in vključiti gibanje v njihov vsakdanjik. Skozi različne oblike gibanja smo se trudili izboljšati njihovo telesno pripravljenost, telesno držo ter splošno počutje. 

Učenci so sodelovali v kratkih gibalnih aktivnostih, ki so jih spodbujale k medsebojnemu sodelovanju, sprostitvi, pripravi na šolski dan. Med poukom so učitelji, ki so opazili upad pozornosti in motivacije izvajali minutke za gibanje. 

Verjamemo, da smo prispevali pomemben delček k spodbujanju redne telesne dejavnosti, izboljšanju telesne pripravljenosti in vzpostavljanju zdravih navad med učenci. V naslednjem šolskem letu bomo nadaljevali z vključevanjem gibanja v vsakdanje življenje šole in s tem ohranjali naše zdravje in dobro počutje. 

Zapisala: Janja Pečelin

Fotografije: učiteljice

 

 

Oznake: , , , , ,