Dan: 6. novembra, 2020

  • Prijava na brezplačen topli obrok

    Od ponedeljka, 9. 11. 2020, bo potekal pouk na daljavo. V tem času bomo na šoli pripravljali brezplačen topel obrok za učence, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi […]

    Več →