Spoštovani starši in učitelji,

tudi v letošnjem šolskem letu vas vabimo, da v akciji Napolnimo šolsko torbo skupaj priskrbimo delovne zvezke za učence naše šole, ki izhajajo iz družin s težko socialno-ekonomsko situacijo.

Če vam možnosti dopuščajo, lahko prevzamete nakup delovnih zvezkov za določenega učenca, in sicer tako, da kupite delovni zvezek, ki je na seznamu, in ga prinesete v tajništvo na matični šoli do 22. 8. 2022. K delovnim zvezkom lahko dodate tudi šolske potrebščine po lastni izbiri.

V tabeli so učenci označeni s šifro, naveden je delovni zvezek s ceno. Darovalci se zavežete za nakup tako, da namero prek e-pošte potrdite svetovalni delavki Antoneli Vovk (antonela.vovk(at)oslag.si) do 15. 8. 2022.

Za nakup delovnih zvezkov za učence Rome koristimo občinska sredstva, potrebščine pa priskrbijo sami.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vsak prispevek.

Napolnimo šolsko torbo je projekt, ki nam odpre oči za sočloveka in polni srce z dobroto.

Šifra učenca Zaporedna številka Delovni zvezek Cena Še na voljo?
A1 1

J. Skela, L. King-Videtič:

TOUCHSTONE 7, 3. izdaja, delovni zvezek za angleščino v 7. razredu osnovne šole, prenova 2021,Tangram

18,50 € NE
A1 2 A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 7,  samostojni delovni zvezek  za glasbeno umetnost v 7. razredu, ROKUS KLETT, EAN 9789612718923 18,20 € NE
A1 3 H. Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET, samostojni delovni zvezek za geografijo v 7. razredu, ROKUS KLETT, EAN 9789612716578 14,00 € NE
A1 4 V. Kumer et al.: SLOVENŠČINA V OBLAKU 7, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT, EAN 9789612717919 18,80 € NE
A1 5 S. Fošnarič: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, delovni zvezek z gradivi v 7. r., IZOTECH 22,00 € NE
A2 6

J. Skela, L. King-Videtič:

TOUCHSTONE 7, 3. izdaja, delovni zvezek za angleščino v 7. razredu osnovne šole, prenova 2021,Tangram

18,50 € DA
A2 7 A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 7,  samostojni delovni zvezek  za glasbeno umetnost v 7. razredu, ROKUS KLETT, EAN 9789612718923 18,20 € DA
A2 8 H. Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET, samostojni delovni zvezek za geografijo v 7. razredu, ROKUS KLETT, EAN 9789612716578 14,00 € NE
A2 9 V. Kumer et al.: SLOVENŠČINA V OBLAKU 7, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT, EAN 9789612717919 18,80 € DA
A2 10 S. Fošnarič: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, delovni zvezek z gradivi v 7. r., IZOTECH 22,00 € DA
A3 11

J. Skela, L. King-Videtič:

TOUCHSTONE 7, 3. izdaja, delovni zvezek za angleščino v 7. razredu osnovne šole, prenova 2021,Tangram

18,50 € DA
A3 12 A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 7,  samostojni delovni zvezek  za glasbeno umetnost v 7. razredu, ROKUS KLETT, EAN 9789612718923 18,20 € DA
A3 13 H. Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET, samostojni delovni zvezek za geografijo v 7. razredu, ROKUS KLETT, EAN 9789612716578 14,00 € NE
A3 14 V. Kumer et al.: SLOVENŠČINA V OBLAKU 7, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT, EAN 9789612717919 18,80 € DA
A3 15 S. Fošnarič: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, delovni zvezek z gradivi v 7. r., IZOTECH 22,00 € NE
A4 16 J. Skela, A. Kresevič: TOUCHSTONE 8, 3. izdaja, delovni zvezek za angleščino v 8. razredu osnovne šole, prenova 2016,Tangram 18,50 € NE
A4 17 J. Razpotnik: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, delovni zvezek za zgodovino v 8. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT 16,50 € NE
A4 18 S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek za 8.r., IZOTECH + delovno gradivo 22,00 € NE
A4 19 A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 8, samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost, ROKUS KLETT, 9789612719258 18,20 € DA
A4 20 D. Fon: BIOLOGIJA 8, interaktivni učni komplet nove generacije,  ROKUS KLETT 16,50 € NE
A4 21 H. Verdev:
RAZISKUJEM NOVI SVET 8, samostojni delovni zvezek za geografijo v 8. razredu, ROKUS KLETT
14,00 € NE
A4 22 A.Smrdu:
OD ATOMA DO MOLEKULE (SVET KEMIJE 8),
delovni zvezek za kemijo v 8. razredu osnovne šole, JUTRO
13,50 € NE
A5 23 J. Skela, A. Kresevič: TOUCHSTONE 8, 3. izdaja, delovni zvezek za angleščino v 8. razredu osnovne šole, prenova 2016,Tangram 18,50 € DA
A5 24 J. Razpotnik: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, delovni zvezek za zgodovino v 8. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT 16,50 € NE
A5 25 S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek za 8.r., IZOTECH + delovno gradivo 22,00 € NE
A5 26 A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 8, samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost, ROKUS KLETT, 9789612719258 18,20 € DA
A5 27 D. Fon: BIOLOGIJA 8, interaktivni učni komplet nove generacije,  ROKUS KLETT 16,50 € DA
A5 28 H. Verdev:
RAZISKUJEM NOVI SVET 8, samostojni delovni zvezek za geografijo v 8. razredu, ROKUS KLETT
14,00 € NE
A5 29 A.Smrdu:
OD ATOMA DO MOLEKULE (SVET KEMIJE 8),
delovni zvezek za kemijo v 8. razredu osnovne šole, JUTRO
13,50 € NE

 

 

Oznake: , , ,