Prevzem spričeval

Učenci od 1. do 8. razreda bodo spričevala prejeli v petek, 24. 6. 2022.

Neprevzeta spričevala lahko učenci ali njihovi starši prevzamejo v tajništvu šole 27., 28. in 29. junija ter 1. 7. 2022 med 9. in 15. uro. 

Če bo spričevalo prevzela tretja oseba, lahko to stori s pisnim pooblastilom otrokovega starša.

V četrtek, 30. 6. 2022, bo šola zaprta in prevzem spričeval ne bo možen.

Spričevalo se izda le enkrat, zato dokument skrbno hranite.

 

Organizacijske spremembe

Glede na trenutno število vpisanih učencev bodo potrebne naslednje organizacijske spremembe, ki bodo veljale v šolskem letu 2022/23:

  • letošnji štirje oddelki prvega razreda na DE Adamičeva se bodo združili v tri oddelke drugega razreda,
  • trije oddelki tretjega razreda na DE Adamičeva se bodo združili v dva oddelka četrtega razreda,
  • trije oddelki četrtega razreda na ME Tovarniška se bodo združili v dva oddelka petega razreda.

Če se bo število učencev med počitnicami spreminjalo in bo vplivalo na oblikovanje oddelkov, vas bomo obveščali prek spletne strani.