Prevzemanje spričeval

Zadnji dan pouka, to je 24. 6. 2020, so učenci prejeli spričevala. Tisti, ki so bili na omenjeni dan odsotni, lahko skladno s petim odstavkom 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, spričevala prevzamejo v tajništvu šole od 24. do 30. junija 2020 in od 16. do 20. avgusta 2020. Spričevala lahko v navedenih dneh v tajništvu šole na Tovarniški cesti 14 v Grosuplju prevzamejo tudi otrokovi starši, izjemoma druge osebe s pisnim pooblastilom staršev otroka. Uradne ure tajništva so od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 14.00.