Učenci petih razredov s Tovarniške smo bili v sodelovanju z občino del projekta Evropski teden mobilnosti (ETM), ki je potekal med 16. in 22. septembrom. Pri tem smo spodbujali k povezovanju s trajnostnimi oblikami mobilnosti, kot so hoja, vožnja s skirojem ter k zmanjševanju avtomobilskega prometa. Vsak dan se srečujemo s škodljivimi posledicami, za katerimi se skriva motoriziran promet, ki znižuje kakovost življenja. Temu bi se radi izognili, zato podpiramo bolj zdrave in premišljene načine premikanja. V ta namen smo učenci 5. razredov izvedli kar nekaj dejavnosti, vezanih na trajnostno mobilnost in na ta način pridobili s strani občine spretnostni kolesarski poligon, za kar se najlepše zahvaljujemo.

Prispevek in fotografije je pripravila Germana Mehlin.

 

Oznake: