V torek, 15. novembra 2022, se je na prvi seji sestal Upravni odbor šolskega sklada OŠ Louisa Adamiča Grosuplje v novi sestavi, ki ga je na seji 28. septembra 2022 imenoval Svet staršev OŠ LA za obdobje dveh let. Sestavljamo ga predstavniki staršev Sabina Kovačević, Urška Šteh, Nataša Virant in David Vidmar ter predstavniki učiteljev ter zaposlenih šole Maja Majzelj Kralj, Rok Godler in Matjaž Lipovšek. Ko smo se spoznali in seznanili z delom sklada v preteklem letu, smo za predsednika upravnega odbora izvolili Davida Vidmarja, za namestnico predsednika Majo Majzelj Kralj in za tajnika sklada Matjaža Lipovška.

Zastavili smo si nalogo, da v času mandata podrobneje predstavimo namen in delo šolskega sklada staršem in širši skupnosti ter utrdimo zaupanje tistih, ki v vanj prispevajo. Sredstva sklada bomo namenili za tiste namene, ki bodo posredno ali neposredno v največjo dobrobit izobraževanja in bivanja učencev in vseh zaposlenih na matični šoli ter njenih podružnicah. Zavezali smo se tudi, da bomo delovali v razvojem duhu in sproti ter transparentno vse obveščali o zbranih sredstvih, nakupih in investicijah, ki jih bodo opravili iz sredstev sklada, na spletni stani šole. V tem duhu že lahko zapišemo, da je bilo na dan našega sestanka na računu sklada zbranih 11.049,58 eur, od katerih smo člani upravnega odbora 6.583,21 eur že namenili nakupu nadstandardnih učnih pripomočkov, športne in druge opreme ter pomoči socialno ogroženim otrokom.

Nazadnje smo sklenili še, da bomo v decembru na starše učencev šole naslovili prošnjo za prostovoljne prispevke in uvedli novost in starše ter celotno skupnosti pozvali, da del dohodnine nameni šolskemu skladu OŠ LA, da bomo vsi skupaj lahko še večji doprinos učencem in zaposlenim na šoli. Več o tem si lahko preberete na povezavi. 

Želimo vam vesel praznični december in srečno, zdravo ter uspešno leto 2023!

Upravni odbor šolskega sklada OŠ LA Grosuplje