Sredi oktobra smo se prvič sestali izbrani predstavniki razredov, ki sestavljamo šolsko skupnost naše podružnične šole. Po uvodni predstavitvi članov smo pregledali načrt in cilje naših srečanj v tem šolskem letu. Rdeča nit celega leta bodo odnosi v šoli oz. pozitivna klima in vključenost vseh učencev. Poleg tega bomo poskusili na poseben način obeležiti pomembne svetovne dneve, ki se jih spominjamo v posameznem mesecu. Nekaj prvih srečanj bomo namenili pripravi na sprejem naših prvošolčkov v šolsko skupnost. Zanje bomo pripravili simbolična darilca in zaobljubo. Starejši učenci jim bodo vsak teden prebirali različne pravljice oz. zgodbe.

Člani so podali tudi nekaj konkretnih predlogov, kaj bi po njihovem mnenju izboljšalo počutje v šoli:

  • manj domače naloge,
  • redno pozdravljanje učencev in zaposlenih,
  • več časa za igro,
  • da bi vsak pospravljal za seboj,
  • da bi sedežni red izbirali sami,
  • da bi se učilnice pogosteje zračile,
  • da bi pri športu 1-krat na teden sami izbirali dejavnost,
  • da bi tehtali zavrženo hrano oz. bi se trudili, da je sploh ne bi metali stran.

Želja in predlogov je bilo še veliko več, a žal marsikaj ni izvedljivo (manj MAT in več ŠPO). Vsi pa smo se strinjali, da je treba začeti pri sebi.

Prispevek pripravila: učiteljica Špela

 

Oznake: , ,