Stanje prijav za vpis in nova merila ob omejitvi vpisa

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljeno ter vsakodnevno posodobljeno stanje prijav v posameznih programih nižjih in srednjih poklicnih ter strokovnih šol in gimnazij (pod naslovom: Prosta mesta, stanje prijav in vpisa v srednje šole).

Najkasneje do 16. 06. 2020 do 14. ure lahko prijavljeni kandidati svojo prijavnico za vpis prenesejo v drug program ali šolo. Prenesene prijavnice bodo srednje šole sprejemale do navedenega datuma ne glede na število prijav, ki jih že imajo.

Pred morebitnim prenosom se posvetujte s svetovalno službo v srednji šoli, kamor bi želeli prenesti prijavnico.

Na isti spletni strani so objavljena tudi nova merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa.

Tadeja Podgorelec

 

Oznake: , ,