Predmetnik

Predmetnik za osnovno šolo je objavljen na spletnih straneh pristojnega ministrstva.

 

Diferenciacija pouka

Pouk slovenščine, matematike in angleščine se v določenih razredih izvaja v manjših učnih skupinah. Poleg pouka v manjših učnih skupinah poteka tudi notranja diferenciacija.

Fleksibilni predmetnik

Pouk pri nekaterih predmetih poteka fleksibilno. Izvaja se strnjeno v enem ocenjevalnem obdobju.

 

Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 1. in za učence od 4. do 9. razreda.

Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:

  • 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši;
  • 1. razreda in učenec od 4. do 9. razreda izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Učenec lahko neobveznega predmeta sploh ne izbere. Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno (odsotnost bo potrebno opravičiti), prav tako bo ocena neobveznega izbirnega predmeta enakovredna ostalim.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko.

Več o izvajanju aktualnih izbirnih predmetov: Pouk > Predmetnik > Izbirni predmeti 19/20

 

Po obveznem predmetniku se izvajajo tudi kulturni, naravoslovni, športni dnevi, tehniški dnevi ter ekskurzije.

Ekskurzije

Ekskurzije so obvezni del programa in so medpredmetno zasnovane.

Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti so obvezni del programa.

 

Razširjeni program

 

V okviru razširjenega programa izvajamo:

 

 

Interesne dejavnosti

Za razvijanje različnih interesov učencev na šoli organiziramo širok spekter interesnih dejavnosti. V okviru pripadajočega obsega ur sta po dve uri tedensko namenjeni pevskemu zboru na razredni in do 4 ure na predmetni stopnji ter 20 ur letno za izvedbo kolesarskih izpitov petošolcev.

Urnik izvajanja interesnih dejavnosti za aktualno šolsko leto dobijo učenci pri razredniku. Prijava na interesne dejavnosti poteka prek PRIJAVNICE za interesne dejavnosti v začetku šolskega leta.

Seznam interesnih dejavnosti za 2019/20

EnotaNaziv ID1. r.2. r.3. r.4. r.5. r.6. r.7. r.8. r.9. r.Izvajalec
ME TovarniškaModelarstvoxxxxNovljan, A.
ME TovarniškaKaligrafska delavnicaxxxxDaugul, I.
ME TovarniškaUstvarjalna slovenščinaxxxxDaugul, I.
ME TovarniškaBralna značka – SLJxxxxDaugul, I.
ME TovarniškaBralna značka – SLJxxxxHočevar, K.
ME TovarniškaBralna značka – SLJxxxxJamnik, B.
ME TovarniškaBralna značka – SLJxxxxZupančič, M.
ME TovarniškaBralna značka – SLJxxxxBagon, Š.
ME TovarniškaEko šolaxxxxRebič Černe, A., Bižal Rogale, P., Gabrijel Cotič, B.
ME TovarniškaEksperimentalnicaxxObrovnik Hlačar, M.
ME TovarniškaKnjižničarski krožekxxxxVidmar, S.
ME TovarniškaUstvarjanje v kuhinjixxxxGoričar, M.
ME TovarniškaPlanetu Zemlja prijazna šolaxxxxŠabić, J., Zupančič, M.
ME TovarniškaMediacijaxxxxZidar, N.
ME TovarniškaRačunalniški krožekxFurlan, M.
ME TovarniškaSkupnost učencevxxxxVehar, B.
ME TovarniškaVesela šolaxxxxKrivec, V.
ME TovarniškaFRKA (na povabilo)xxxRadujko, P., Podgorelec, T.
ME TovarniškaBralna značka – TJAxxxxMedved, A.
ME TovarniškaBralna značka – TJAxxxLenart, L.
ME TovarniškaBralna značka – TJAxxxxStropnik Kunič, A.
ME TovarniškaKrpankexxxxŠabič, J.
ME TovarniškaMatematične delavnice in logikaxxxxUratnik, B.
ME TovarniškaPrva pomočxxTomažin, J.
ME TovarniškaFilmski klubxxxxNovljan, A.
ME TovarniškaŠolski bandxxxxNovljan, A.
ME TovarniškaGledališka skupina HišaxxxxŽerdin, I.
ME TovarniškaVrtnarski krožekxxBižal Rogale, P.
ME TovarniškaŠahovski krožekxxxxVehar, B.
ME TovarniškaPlaninski krožekxxxxObrovnik Hlačar, M., Skočir, P.
ME TovarniškaMladinski pevski zborxxxxSteklasa, M.
ME TovarniškaLikovni krožekxxxxČampelj, E.
DE AdamičevaS knjigo potujemo po svetuXGačnik, A.
DE AdamičevaBralna značka1. aBobnar, B., Peršin, S.
DE AdamičevaBralna značka1. bPirnat, D., Martinc, P.
DE AdamičevaBralna značka1. cKos, J., Galli, T.
DE AdamičevaBralna značka2. aKnez, T.
DE AdamičevaBralna značka2. bBenedik, S.
DE AdamičevaBralna značka2. cKastelic, Saš.
DE AdamičevaBralna značka3. aGačnik, A.
DE AdamičevaBralna značka3. bKastelic, L.
DE AdamičevaBralna značka3. cBolkovič, A.
DE AdamičevaBralna značka4. aŽerdin, I.
DE AdamičevaBralna značka4. bVidic, Mar.
DE AdamičevaBralna značka4. cZiherl, Z.
DE AdamičevaBralna značka5. aErjavec, Sab.
DE AdamičevaBralna značka5. bKastelec, N.
DE AdamičevaBralna značka5. cPevec, S.
DE AdamičevaKolesarski krožek - spremstvo5. aMartinc, P., Pevec, S.
DE AdamičevaKolesarski krožek - spremstvo5. bZiherl, Z., Kos, J.
DE AdamičevaKolesarski krožek - spremstvo5. cŽerdin, I., Kos, J.
DE AdamičevaŠolska skupnostXXXXGačnik, A.
DE AdamičevaVesela šolaXXPevec, S.
DE AdamičevaRočno ustvarjanjeXXErjavec, Sab.
DE AdamičevaMinute za gibanjeXXSkender Žužek, M.
DE AdamičevaPravljični krožekXGalli, T.
DE AdamičevaLikovna ustvarjalnicaXKnez, T.
DE AdamičevaRokomet za dečke in dekliceXXXXKump, G.
DE AdamičevaKošarka za dečkeXXXXGjerkeš, M.
DE AdamičevaKošarka za dekliceXXXXGjerkeš, M.
DE AdamičevaSprostimo seXXXXXZiherl, Z.
DE AdamičevaŠolski časopisXXZiherl, Z.
DE AdamičevaUstvarjamo iz papirja - origamiXXKastelic, Saš.
DE AdamičevaOPZ – 1. razredXKnez, T.
DE AdamičevaOPZ Adamčki cicibančkixxBolkovič, A.
DE AdamičevaOPZ AdamčkiXXXBolkovič, A.
PŠ KopanjOPZxxxxxŠajn, L.
PŠ KopanjBralna značkaXxXČepe, L.
PŠ KopanjBralna značkaxxPerko, A.
PŠ KopanjDramsko - recitacijskaXXXXXPerko, A.
PŠ KopanjDramsko - recitacijskaXXXXXKurbus, S.
PŠ KopanjLutkovnaXXXXČepe, L.
PŠ KopanjŠolska skupnostXXXXXPerko, A.
PŠ KopanjAngleška bralna značkaXXKurbus, S.
PŠ KopanjEKOXXXXXKurbus, S., Šajn, L.
PŠ KopanjKolesarska (spremljevalec)XČepe, L.
PŠ KopanjPrva pomočXXXXXKurbus, S.
PŠ Št. JurijOPZxxxxxSteklačič, K.
PŠ Št. JurijBralna značka1. aŠeme Mušič, P.
PŠ Št. JurijBralna značka1. aZaletelj, H.
PŠ Št. JurijBralna značka2. aVrhovec, D.
PŠ Št. JurijBralna značka2. bMrzelj, M.
PŠ Št. JurijBralna značka3. aSteklačič, K.
PŠ Št. JurijBralna značka3. bTraven, M.
PŠ Št. JurijBralna značka4. aZidar, N.
PŠ Št. JurijBralna značka4. bSokolovič, M.
PŠ Št. JurijBralna značka5. aGazi Legan, A.
PŠ Št. JurijCici vesela šolaxxxŠeme Mušič, P.
PŠ Št. JurijPravljični krožekxŠeme Mušič, P.
PŠ Št. JurijGledališki krožekxxJerončič, N.
PŠ Št. JurijŠolska skupnostxxxxxJerovšek, U.
PŠ Št. JurijVesela šolaxxGazi Legan, A.
PŠ Št. JurijLogikaxxxZidar, N.
PŠ Št. JurijSpretne rokexxxSokolovič, M.
PŠ Št. JurijSpretne rokicexxZaletelj, H.
PŠ Št. JurijKolesarski krožekxMrzelj, M.
PŠ Št. JurijPohodništvoxxxxxŠeme Mušič, P.
PŠ Št. JurijPohodništvoxxxxxZaletelj, H.
PŠ Št. JurijPohodništvoxxxxxGazi Legan, A.
PŠ Št. JurijFlavtaxxxxxTraven, M.
PŠ Št. JurijOPZxxxxxSteklačič, K.
PŠ Št. JurijOrigamixxVrhovec, D.
PŠ Št. JurijGimnastikaxxMrzelj, M.
PŠ Št. JurijEksperimentalnicexxxxxSkočir, P.
PŠ Št. JurijAngleška bralna značkaxxJerončič, N.
PŠ Št. JurijAngleška bralna značkaxxZidar, N.
PŠ ŽalnaBralna značka1. aMrak, A.
PŠ ŽalnaBralna značka1. bZrimšek, Š.
PŠ ŽalnaBralna značka2. aMišič, M.
PŠ ŽalnaBralna značka3. aTrontelj, N.
PŠ ŽalnaBralna značka3. bKump, Š., Erjavec Mihovec, M.
PŠ ŽalnaBralna značka4. aRakar, I.
PŠ ŽalnaBralna značka4. bŽagar, T.
PŠ ŽalnaBralna značka5. aKlinc, P.
PŠ ŽalnaOPZ 1xxZrimšek, Š.
PŠ ŽalnaOPZ 2xxxZrimšek, Š.
PŠ ŽalnaDramski krožekxxxRakar, I.
PŠ ŽalnaAngleška BZxxxPogorelčnik Burger, T.
PŠ ŽalnaKolesarski krožekxMišič, M.
PŠ ŽalnaPohodništvo xxxxxRakar, I.
PŠ ŽalnaBralne uricexxPečelin, J.
PŠ ŽalnaBralne uricexMišič, M.
PŠ ŽalnaPravljični krožekxxMrak, A.
PŠ ŽalnaKje sem doma?xxZalašček, N.
PŠ ŽalnaŠolska skupnostxxxxxZrimšek, Š.
PŠ ŽalnaSocialne igrexxŽagar, T.
PŠ ŽalnaCICI VŠxxxErjavec, S.
PŠ ŽalnaRokometxxStrojan, M.
PŠ ŽalnaRokometxxStrojan, M.

 

Varstvo vozačev

Na šoli je organizirano varstvo vozačev pred in po pouku. Več na strani o šolskih prevozih.

Podaljšano bivanje

Za učence od 1. do 5. razreda organiziramo podaljšano bivanje. V času podaljšanega bivanja učenci vodeno preživljajo prosti čas, se učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti, sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih.

Na podlagi prijav staršev se oblikujejo skupine. Starši sporočajo spremembe (naknadna prijava, čas odhoda ipd.) učitelju v podaljšanem bivanju.

Zaradi boljšega sodelovanja in večje varnosti otrok prosimo starše/skrbnike, ki imajo otroke v podaljšanem bivanju, da izpolnijo OBVESTILO o odhodih in spremstvu in ga oddajo razredniku.

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je za učence 1. razreda organizirano na matični šoli in na vseh podružničnih šolah od 6.30 in traja do začetka pouka.

Na podlagi prijav staršev se oblikujejo skupine. Starši sporočajo spremembe (naknadna prijava, čas prihoda ipd.) učitelju v jutranjem varstvu.

Dodatni in dopolnilni pouk

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni oz. se dodatno pripravljajo na tekmovanja iz znanja. Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi daljše odsotnosti ali iz kakšnega drugega razloga težave s snovjo pri posameznih predmetih. Urnik učencem posredujejo učitelji. Na razredni stopnji bodo izvajali dopolnilni in dodatni pouk učitelji razrednega pouka po potrebi.

V programu devetletne osnovne šole je dodatnemu in dopolnilnemu pouku namenjena ena ura tedensko na oddelek.

Zimska šola v naravi

Zimska šola v naravi bo potekala za učence šestih razredov v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti. Odvijala se bo v treh izmenah.

Učence bodo spremljali učitelji športa in razredniki. Program bo obsegal vzgojno delo: poglabljanje pristnejšega stika z naravo in oblikovanje kulturnega odnosa do nje, socializacijo otrok, razširitev in utrditev znanja smučanja ter oblikovanje trajnih navad v tej športno-rekreativni zvrsti.

Letna šola v naravi

Letno šolo v naravi bomo organizirali za učence 3. razredov v Termah Čatež v dveh izmenah.

V okviru letne šole v naravi bomo izvedli 20-urni tečaj plavanja.

Glavne vsebine, ki se prepletajo v šoli v naravi, so šport, naravoslovje in družboslovje. Tematski sklopi naštetih področij so usklajeni z učnim načrtom za osnovno šolo.

Naravoslovni tabori

Naravoslovne tabore bomo izvedli v sodelovanju s Centri šolskih in obšolskih dejavnosti.