Prevozi

Avtobusni prevozi

Prevoz učencev v in iz šole je organiziran v sodelovanju med prevozniškimi podjetji in Občino Grosuplje.

Vozni redi avtobusov in kombijev

Iz smeri Luče, Spodnja Slivnica in Brezje velja za jutranje odhode spremenjen vozni red. Popoldanski odhodi avtobusov ostajajo nespremenjeni. Sprememba velja od 8. 11. 2021.

Spremenjen vozni red iz smeri Luče, Spodnja Slivnica in Brezje

 

Spremembe voznih redov med šolskim letom 2022/23

15. 12. 2022

Spremenjeni jutranji odhodi šolskega avtobusa 2:

LINIJA 71 Luče – Grosuplje in
LINIJA 73 Sp. Slivnica – Grosuplje.

Vsi odhodi so 15 min prej. Popoldanski odhodi iz šol ostajajo nespremenjeni.

Zaradi del na Cesti na Krko se bo na vmesnih postajališčih pojavljal zamik odhodov. Otroci naj bodo na postajališčih skladno s spremenjenim voznim redom.

Vozni red velja od ponedeljka, 19. 12. 2022, do preklica.


22. 9. 2022

Vozni red kombiniranih prevozov na relacijah Zgornja Slivnica, Repče, Podgorica-Paradišče, Perovo, Udje, Medvedica je spremenjen.

Minibus bo pobiral tudi otroke iz Rožnika, Železnice, Velike in Male Lipljene.

Vozni red na relaciji Zgornja Slivnica, Repče, Podgorica-Paradišče, Perovo, Udje, Medvedica velja od ponedeljka, 26. 9. 2022 dalje.


8. 9. 2022

Občina Grosuplje se je odločila, da na območju PŠ Št. Jurij od ponedeljka, 12. 9. 2022, uvede dodatni prevoz učencev s kombijem.
Ostali vozni redi so nespremenjeni.

 

VOZNI RED KOMBIJA:

Zjutraj:

6.40 Medvedica – Št. Jurij – vozači

6.50 Udje – Št Jurij – vozači

Popoldan:

13.40 Št. Jurij – Medvedica

13.45 Št. Jurij – Udje

14.20 Št. Jurij – Medvedica

14.25 Št. Jurij – Udje


Varstvo vozačev

Na šoli je organizirano varstvo vozačev pred in po pouku.

Starši, ki želijo, da je njihov otrok vključen v varstvo vozačev, na začetku šolskega leta razredniku oddajo pisno prijavo.

Prijavnica – varstvo vozačev


Varna pot v šolo

Zakon o varnosti cestnega prometa v 91. členu določa, da morajo imeti otroci na poti v prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši. V tem primeru starši razredniku oddajo pisno obvestilo s podatki o spremljevalcu otroka na poti v ali/in iz šole domov.

Upoštevamo nasvete za prometno varnost:

 • Hodimo po notranji strani pločnikov ali pa po levi strani ceste (proti vozečim vozilom), kjer ni pločnikov.
 • Vedno se ustavimo korak od roba pločnika ali od roba ceste. Nikoli ne stecimo naravnost na cesto.
 • Poslušajmo in opazujmo promet, ki prihaja z leve in desne.
 • Če je v bližini označen prehod za pešce (zebra), cesto prečkajmo le tam.
 • Cesto prečkajmo z normalnim korakom.
 • Počakajmo, da se cesta sprazni. Bodimo pozorni in glejmo okoli sebe, dokler nismo varno čez cesto.
 • Ne igramo se na cesti ali ob njej.
 • Učenci prvih razredov nosimo okoli vratu rumene rutice.
 • Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti bodimo vidni, uporabljajmo svetla oblačila živih barv in kresničko.
 • Če kolesarimo, vedno nosimo čelado, saj varuje glavo. Naše kolo mora imeti kolo brezhibno opremo, predvsem zavore, luči, odsevnike in zvonec.
 • Na cestišču se s kolesom peljemo drug za drugim. Voziti drug poleg drugega je nevarno.
 • Bodimo previdni pri vstopanju in izstopanju iz avtobusa in iz šolskih kombijev.
 • Do voznikov avtobusov in šolskih kombijev se obnašamo vljudno in spoštljivo.

 

Načrt šolskih poti

Načrt šolskih poti Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje je nastal po smernicah Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa z namenom, da se poveča varnost učencev na prometnih površinah v ožjem in širšem okolišu naše matične šole, dislocirane enote in treh podružnic. Dokument vsebuje preventivno-vzgojni in tehnično-varnostni del. V slednjem so predstavljene fotografije z izpostavljenimi mesti, grafični načrt šolskih poti in nasveti za varnejšo pot.

 

Načrt šolskih poti PŠ Kopanj

Načrt šolskih poti ME Tovarniška

Načrt šolskih poti PŠ Žalna

Načrt šolskih poti DE Adamičeva

Načrt šolskih poti PŠ Št. Jurij