Avtobusni prevozi

Prevoz učencev v in iz šole je organiziran v sodelovanju med prevozniškimi podjetji in Občino Grosuplje. Aktualne vozne rede najdete na spodnjih dveh povezavah.

VOZNI REDI – LPP

Vozni red – kombinirani prevozi

Varstvo vozačev

Na šoli je organizirano varstvo vozačev pred in po pouku.

Starši, ki želijo, da je njihov otrok vključen v varstvo vozačev, na začetku šolskega leta razredniku oddajo pisno prijavo.

Prijavnica – varstvo vozačev


Varna pot v šolo

Zakon o varnosti cestnega prometa v 91. členu določa, da morajo imeti otroci na poti v prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši. V tem primeru starši razredniku oddajo pisno obvestilo s podatki o spremljevalcu otroka na poti v ali/in iz šole domov.

Upoštevamo nasvete za prometno varnost:

 • Hodimo po notranji strani pločnikov ali pa po levi strani ceste (proti vozečim vozilom), kjer ni pločnikov.
 • Vedno se ustavimo korak od roba pločnika ali od roba ceste. Nikoli ne stecimo naravnost na cesto.
 • Poslušajmo in opazujmo promet, ki prihaja z leve in desne.
 • Če je v bližini označen prehod za pešce (zebra), cesto prečkajmo le tam.
 • Cesto prečkajmo z normalnim korakom.
 • Počakajmo, da se cesta sprazni. Bodimo pozorni in glejmo okoli sebe, dokler nismo varno čez cesto.
 • Ne igramo se na cesti ali ob njej.
 • Učenci prvih razredov nosimo okoli vratu rumene rutice.
 • Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti bodimo vidni, uporabljajmo svetla oblačila živih barv in kresničko.
 • Če kolesarimo, vedno nosimo čelado, saj varuje glavo. Naše kolo mora imeti kolo brezhibno opremo, predvsem zavore, luči, odsevnike in zvonec.
 • Na cestišču se s kolesom peljemo drug za drugim. Voziti drug poleg drugega je nevarno.
 • Bodimo previdni pri vstopanju in izstopanju iz avtobusa in iz šolskih kombijev.
 • Do voznikov avtobusov in šolskih kombijev se obnašamo vljudno in spoštljivo.

 

Načrt šolskih poti

Načrt šolskih poti Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje je nastal po smernicah Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa z namenom, da se poveča varnost učencev na prometnih površinah v ožjem in širšem okolišu naše matične šole, dislocirane enote in treh podružnic. Dokument vsebuje preventivno-vzgojni in tehnično-varnostni del. V slednjem so predstavljene fotografije z izpostavljenimi mesti, grafični načrt šolskih poti in nasveti za varnejšo pot.

 

Načrt šolskih poti PŠ Kopanj

Načrt šolskih poti ME Tovarniška

Načrt šolskih poti PŠ Žalna

Načrt šolskih poti DE Adamičeva

Načrt šolskih poti PŠ Št. Jurij