Predmetnik

Predmetnik za osnovno šolo je objavljen na spletnih straneh pristojnega ministrstva.

 

Diferenciacija pouka

Pouk slovenščine, matematike in angleščine se v določenih razredih izvaja v manjših učnih skupinah. Poleg pouka v manjših učnih skupinah poteka tudi notranja diferenciacija.

Fleksibilni predmetnik

Pouk pri nekaterih predmetih poteka fleksibilno. Izvaja se strnjeno v enem ocenjevalnem obdobju.

 

Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 1. in za učence od 4. do 9. razreda.

Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:

  • 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši;
  • 1. razreda in učenec od 4. do 9. razreda izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Učenec lahko neobveznega predmeta sploh ne izbere. Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno (odsotnost bo potrebno opravičiti), prav tako bo ocena neobveznega izbirnega predmeta enakovredna ostalim.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko.

Več o izbirnih predmetih v aktualnem šolskem letu na strani: Izbirni predmeti 2016/17.

 

Po obveznem predmetniku se izvajajo tudi kulturni, naravoslovni, športni dnevi, tehniški dnevi ter ekskurzije.

Ekskurzije

Ekskurzije so obvezni del programa geografije in so medpredmetno zasnovane.

Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti so obvezni del programa.

 

Podrobnejše informacije o diferenciaciji pouka, fleksibilnem predmetniku, izbirnih predmetih in terminskih planih za ekskurzije/dneve dejavnosti za aktualno šolsko leto so v pripravi. (Za šolsko leto 2015/16 so dostopne na http://oslag1.splet.arnes.si/files/2014/09/DD1516_3.pdf.)

 

Razširjeni program

 

PoukV okviru razširjenega programa izvajamo:

 

 

Interesne dejavnosti

Za razvijanje različnih interesov učencev na šoli organiziramo širok spekter interesnih dejavnosti. V okviru pripadajočega obsega ur sta po dve uri tedensko namenjeni pevskemu zboru na razredni in do 4 ure na predmetni stopnji ter 20 ur letno za izvedbo kolesarskih izpitov petošolcev.

Urnik izvajanja interesnih dejavnosti za aktualno šolsko leto dobijo učenci pri razredniku. Prijava na interesne dejavnosti poteka prek PRIJAVNICE za interesne dejavnosti v začetku šolskega leta.

Okvirni seznam ponujenih interesnih dejavnosti za posamezne enote:

 

ME Tovarniška

Naziv ID 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Izvajalec Termin
Angleška bralna značka x x x Krajcer, B. Po dogovoru
Angleška bralna značka x x x Stropnik Kunič, N. Po dogovoru
Angleška bralna značka x x x Medved, A. Po dogovoru
Angleška bralna značka x x x Antonič, E. Po dogovoru
Italijanska bralna značka x x Stropnik Kunič, N. Po dogovoru
Ustvarjalna slovenščina x x x x Daugul, I. Po dogovoru
Bralna značka – SLJ x x x x Daugul, I. Po dogovoru
Bralna značka – SLJ x x x x Hočevar, K. Po dogovoru
Bralna značka – SLJ x x x x Jamnik, B. Po dogovoru
Bralna značka – SLJ x Bagon, Š. Po dogovoru
Bralna značka – SLJ x x x Struna, V.

Pon., 0. ura

Čet., 6. ura

Matematične delavnice x x x Glazerin, M. Čet., 6. ura
Eko šola x x x x Bižal Rogale, P., Gabrijel Cotič, B., Goričar, M. Po dogovoru
Eksperimentalnica x x Obrovnik Hlačar, M. Po dogovoru
Izbira je tvoja – Kam po OŠ x Podgorelec, T. Po dogovoru
Knjižničarski krožek x x x x Vidmar, S. Po dogovoru
Košarka x x x x Thaler, I. Pon., 6. ura
Kuharski krožek x x x x Goričar, M. Čet., 6. in 7. ura
Likovni krožek x x x x Zalokar Kuhar, H. Pet., 5. in 6. ura
Likovni krožek x Zalokar Kuhar, H. Pon., 6. ura
Mediacija x x x x Zidar, N. Po dogovoru
Namizni tenis x x x x Gjerkeš, M. Tor., 0. ura
Mladinski pevski zbor x x x x Steklasa, M.

Pon., 6. ura

Sre., 0. in 5. ura

Čet., 5. ura

Pet., 0. ura

Računalniški krožek x Furlan, M. Pet., 0. ura
Rokomet x x x x Strojan, M. Po dogovoru
Skupnost učencev x x x x Raičević, A. Po dogovoru
Vesela šola Pil x x x x Krivec, V. Po dogovoru
Zdravo življenje – sladkorna bolezen x x x x Thaler, E. Po dogovoru
Glasbena delavnica x x x x Steklasa, M. Po dogovoru
Debatni klub x x x x Vidmar, S. Po dogovoru
Šahovski krožek x x x x Vehar, B. Sre., 6. ura
FRKA x x x Podgorelec, T. in Radujko, P. Po dogovoru
Športne urice x Brezigar, B. Po dogovoru
Ustvarjanje v kuhinji x Goričar, M. Sre., 0. ura
Otroški pevski zbor xx Steklasa, M. Po dogovoru
Tekmovanje Pregelj Hlačar Obrovnik, M. Po dogovoru
Tekmovanje Štefan Hlačar Obrovnik, M. Po dogovoru
Dobrodelne krpanke x x x x Šabič, J., Daugul, I. Po dogovoru
Znanost Hlačar Obrovnik, M. Po dogovoru
Cankarjevo tekmovanje Jamnik, B. Po dogovoru
Cankarjevo tekmovanje x x Hočevar, K. Po dogovoru
Slovenščina ima dolg jezik Jamnik, B. Po dogovoru
TJA tekmovanje Krajcer, B. Po dogovoru
ZGO tekmovanje x x Raičevič, A. Po dogovoru
Geografsko tekmovanje x x Špoljar, S. Po dogovoru
Logično matematične delavnice x x x x Uratnik, B. Po dogovoru
Prvaki znanja x x x Šabić, J., Podgorelec, T. Po dogovoru
Male sive celice x x x Šabić, J., Špoljar, S. Po dogovoru
Podjetništvo x x Vidic, M., Zupančič Kojić, A. Po dogovoru

 

DE Adamičeva

Naziv ID 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Izvajalec Termin
Angleška bralna značka x Ziherl, Z. Po dogovoru
Angleška bralna značka x Pogorelčnik Burger, T. Torek, 6. ura
Angleške igralne urice x Kastelic, Saš.

Sreda, 0. ura;

sreda, 5. ura

Bralna značka x x x x x Razredniki Po dogovoru
Kolesarski krožek x Suhadolc, T. Po dogovoru
Kolesarski krožek x Ziherl, Z. Po dogovoru
Kolesarski krožek x Bobnar, B. Po dogovoru
Pevski zbor x Steklasa, M.

Tovarniška

Po dogovoru

Pevski zbor x x Bolkovič, A. Adamičeva torek, 6. ura
Pevski zbor x x x Antolič; P. Adamičeva ponedeljek, 6. ura
Pevski zbor x x x Antolič; P. Adamičeva sreda, 6. ura
Pohodništvo x Žerdin, I. in Kastelic, Saš. Po dogovoru
Šolska skupnost x x x x x Gačnik, A. Po dogovoru
Vesela šola x x Pevec, S. Torek, 0. ura
Naš prosti čas x Perko, A. Samo za 11. sk. PB ponedeljek, 5. ura
Šport za zdravje x Kastelic, Saš. Samo za 9. in 10. sk. PB sreda, 5.ura
Pravljični krožek x Galli, T. Sreda, 5. ura Tovarniška
Pravljični krožek x Erjavec Mihovec, M. Ponedeljek, 5. ura Adamičeva
Mali radovednež x Galli, T. in Mišič, M. 1x mesečno po dogovoru Tovarniška
Likovna ustvarjalnica x Suhadolc, T. Četrtek, 5. ura
Košarka za deklice x x Gjerkeš, M. Ponedeljek, 6. ura
Košarka za deklice x x Gjerkeš, M. Ponedeljek, 7. ura
Rokomet za dečke x x x x Strojan, M.

 

Torek, 7. ura

Socialne igre x x x x Vovk, A. Sreda – samo za učence JV

 

PŠ Šmarje – Sap

Naziv ID 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Izvajalec Termin
Računalništvo x Mostar, D. Četrtek, 5. ura
Otroški pevski zbor x x x Cukjati, T. Ponedeljek, 5. ura; torek, 5. ura
Angleška bralna značka x x x x Purnomo, E. Po dogovoru
Slovenska bralna značka x Cukjati, T. Po dogovoru
Slovenska bralna značka x Petrovič, S. Sreda, 6. ura
Male sive celice x x x x Ferbežar, P. Petek, 0. ura (po dogovoru)
Eko kviz x x x x Ferbežar, P. Petek, 0./6. ura (po dogovoru)
Šola eksperimentiranja x x Pogorelc, M. Torek, 0. ura
Iz fizike v kemijo x x Pogorelc, M. Torek, 0. ura
Slovenska bralna značka x Lešek, M. Po dogovoru
Slovenska bralna značka x Mostar, D. Po dogovoru
Slovenska bralna značka x Mišič, N. Po dogovoru
Namizni tenis x x x Tacer Miklavčič, B. Četrtek, 0. ura
Slovenska bralna značka x Kastelic, Sab. Po dogovoru
Vesela šola x x x Kastelic, Sab. Četrtek, 0. ura
Slovenska bralna značka x x x Struna, B. Sreda, 6. ura
Slovenska bralna značka x Kastelic, A. Po dogovoru
Glasbene urice x x x x Kastelic, A. Četrtek, 0. ura; petek, 0. ura
Slovenska bralna značka x Magaš, N. Po dogovoru
Mladinski pevski zbor x x x x Kemperle, N. Torek, 5. ura; sreda, 6. ura; petek, 0. ura
Likovni krožek x x x x Lopert Loborec, A. Petek, 5. ura
Šola padanja x x x Dulc, T. Četrtek, 0. ura
Slovenska bralna značka x x Gube, A. Po dogovoru
Svet tehnike x x Gube, A. Torek, 5. ura
Botanko x x x x Gube, A. Sreda, 6. ura
Slovenska bralna značka x Pečar, M. Po dogovoru
Slovenska bralna značka X Anžič, M. Po dogovoru
Slovenska bralna značka x Zakrajšek, B. Po dogovoru
Pevski zbor x x Zakrajšek, B. Ponedeljek in sreda, 0. ura
Ustvarjalne urice x Zakrajšek, B. Četrtek, 0. ura
Slovenska bralna značka x Mav, M. Po dogovoru
Bralne urice 1. a Š x Zakrajšek, B. Petek, 5. ura
Bralne urice 1. b Š x Vode, D. Torek, 5. ura
Priprava na Cankarjevo tekmovanje x x Struna, B. Ponedeljek, 0. ura
Eko bralna značka x x x x Anžič, M. Po dogovoru
Ročna dela x Lešek, M. Sreda, 5. ura
Športno gibalne urice x Mišič, N. Četrtek, 5. ura
Naredi sam x Verdnik, A. Sreda, 5. ura
Kvačkanje in papirnato cvetje  x x Babič Kaiba, M. Torek, 5. ura
Igre z žogo x Babič Kaiba, M. Petek, 5. ura
Igrajmo se x Magaš, N., Kastelic, Sab. Petek, 5. ura (2. polletje)

 

PŠ Št. Jurij

Naziv ID 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Izvajalec Termin
Angleška bralna značka x x Zidar, N. Po dogovoru
Bralna značka x x x x x Vsi razredniki Po dogovoru
Cici vesela šola x x x Šeme, P. Po dogovoru
Vesela šola x x Gazi Legan, A. Po dogovoru
Dramski krožek x x Zaletelj, H. Četrtek, 0. ura
Dramski krožek x x Rakar, I. Torek, 6. ura
Dopisovanje x Kumer, M. Petek, 0. ura
Knjižnica x x x x x Gazi Legan, A. Četrtek, 5. ura
Logika x x x Zidar, N. Torek, 0. ura
Otroški pevski zbor x x x x x Steklačič, K. Ponedeljek in sreda, 0. ura
Pohodništvo x x x x x Šeme, P. in Zaletelj, H. Po dogovoru
Pravljične urice x x Vrhovec, D. Četrtek, 0. ura
Eksperimentalnica x x x x x Skočir, P. Ponedeljek in četrtek, 0. ura
Šolska skupnost x x x x x Kumer, M. Četrtek, 0. ura
Male sive celice x x x x Rakar, I. Sreda, 6. ura
Ustvarjalne delavnice x x x x x Steklačič, K. in Vrhovec, D. Sreda, 6. in 7. ura

 

PŠ Žalna

Naziv ID 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Izvajalec Termin
Bralna značka x x x x x Razredničarke Individualno
Gibalne igrice x x Bukovec, G. Četrtek, 7.40–8.25
Knjižnica  1. – 2. r. x x Erjavec, S. Ponedeljek, 12.05–12.50
Knjižnica  3. – 5. r. x x x Lončar, N. Četrtek, 7.40–8.25
Plesni krožek x x x x x Šekoranja, L. A. Petek, 7.40–8.25
Šolska skupnost x x x x x Zrimšek, Š. Torek, 7.40–8.25
Pevski zbor x x Zrimšek, Š. Torek, 13.15–14.00
Pevski zbor x x x Zrimšek, Š. Sreda, 13.15–14.00
Kolesarsko prometni k. x Šekoranja, L. A. Spomladi 2017
Kolesarsko pr. k. – praktično x Šekoranja, L. A., Bukovec, G. Spomladi 2017
Igre z žogo (1. – 2.) x x Strojan, M. Sreda, 13.15–14.00
Igre z žogo (3. – 5.) x x x Strojan, M. Petek, 13.30 – 14.15
Šahovska kombinatorika x x x Malnar, A. Torek, 7.40–8.25
Dopisovanje x Pečelin, J. 1 x mesečno po dogovoru
Eko krožek x x x x x Zajc, U. Sreda, 12.05–12.50
Ustvarjalne delavnice x x Lončar, N. Sreda, 7.40 – 8.25
Pozitivna samopodoba x x x Duša, B. Torek, 13.15–14.00

 

PŠ Kopanj

V pripravi.

 

Varstvo vozačev

Na šoli je organizirano varstvo vozačev pred in po pouku. Več na strani o šolskih prevozih.

Podaljšano bivanje

Za učence od 1. do 5. razreda organiziramo podaljšano bivanje. V času podaljšanega bivanja učenci vodeno preživljajo prosti čas, se učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti, sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih.

Na podlagi prijav staršev se oblikujejo skupine. Starši sporočajo spremembe (naknadna prijava, čas odhoda ipd.) učitelju v podaljšanem bivanju.

Zaradi boljšega sodelovanja in večje varnosti otrok prosimo starše/skrbnike, ki imajo otroke v podaljšanem bivanju, da izpolnijo OBVESTILO o odhodih in spremstvu in ga oddajo razredniku.

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je za učence 1. razreda organizirano na matični šoli in na vseh podružničnih šolah od 6.30 in traja do začetka pouka.

Na podlagi prijav staršev se oblikujejo skupine. Starši sporočajo spremembe (naknadna prijava, čas prihoda ipd.) učitelju v jutranjem varstvu.

Dodatni in dopolnilni pouk

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni oz. se dodatno pripravljajo na tekmovanja iz znanja. Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi daljše odsotnosti ali iz kakšnega drugega razloga težave s snovjo pri posameznih predmetih. Urnik učencem posredujejo učitelji. Na razredni stopnji bodo izvajali dopolnilni in dodatni pouk učitelji razrednega pouka po potrebi.

V programu devetletne osnovne šole je dodatnemu in dopolnilnemu pouku namenjena ena ura tedensko na oddelek.

Zimska šola v naravi

Zimska šola v naravi bo potekala za učence šestih razredov v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti. Odvijala se bo v treh izmenah.

Učence bodo spremljali učitelji športa in razredniki. Program bo obsegal vzgojno delo: poglabljanje pristnejšega stika z naravo in oblikovanje kulturnega odnosa do nje, socializacijo otrok, razširitev in utrditev znanja smučanja ter oblikovanje trajnih navad v tej športno-rekreativni zvrsti.

Letna šola v naravi

Letno šolo v naravi bomo organizirali za učence 3. razredov v Termah Čatež v dveh izmenah.

V okviru letne šole v naravi bomo izvedli 20-urni tečaj plavanja.

Glavne vsebine, ki se prepletajo v šoli v naravi, so šport, naravoslovje in družboslovje. Tematski sklopi naštetih področij so usklajeni z učnim načrtom za osnovno šolo.

Naravoslovni tabori

Naravoslovne tabore bomo izvedli v sodelovanju s Centri šolskih in obšolskih dejavnosti.

Učenci izbirnih predmetov ŠZZ in ŠZS se bodo udeležili dvodnevnega športnega tabora.