Arnesove e-storitve za učence
 E-pošta
Ustvarjanje spletišč
Eduroam
Spletne učilnice
O365

—————————————

Učenec ob vpisu na OŠ LA Grosuplje pridobi uporabniško ime in elektronski naslov (z domeno @oslag.si) ter AAI-račun.

————————————–

Arnes AAI omogoča uporabo enega uporabniškega računa za dostop do različnih spletnih storitev v slovenskem ter evropskem izobraževalnem in raziskovalnem okolju. Storitve Arnes se uporablja v nekomercialne namene kot podpora pouku. Za uporabo omrežja in storitev veljajo Pravila šolskega reda in pravila Odgovorna in varna raba omrežja in storitev Arnes.

————————————–

Dostop do storitev se dodeljuje učencem izključno za uporabo v izobraževalne namene. OŠ LA Grosuplje si pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, če presodi, da uporabnik nedopustno uporablja storitev in omrežje. Za nedopustno uporabo storitve oz. omrežja se šteje vsako ravnanje v obliki storitve ali opustitve, zaradi katerega OŠ LA Grosuplje ali komu tretjemu nastane, ali bi lahko nastala škoda, ali pa uporablja storitev oz. omrežje v nasprotju z nameni, zaradi katerih je bila storitev oz. omrežje vzpostavljeno. Za nedopustno uporabo se šteje zlasti: (1) omogočanje dostopa do omrežja tretjim osebam (to vključuje posojanje dodeljenega uporabniškega imena komurkoli), (2) poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku, (3) namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja, (4) oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem, (5) uničevanje, spreminjanje, pošiljanje, kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov, (6) ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali pornografsko vsebino, (7) posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov servisom na omrežju.


 

E-storitve za zaposlene
E-zbornica
E-pošta
Eduroam
O365
Spletne učilnice
eAsistent

 


SIO 2020

Ob koncu šolskega leta 2016/17 smo se vključili v projekt SIO 2020 pod okriljem Arnes-a. Štiriletni “Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju” je omogočil vzgojno-izobraževalnim zavodom sofinanciranje izgradnje brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme ter razvijanje e-storitve in e-vsebine. Cilj operacije je bilo izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.

Naložbo sta sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

 


Naše vozlišče na Tovarniški je odprlo optične povezave še šestim zavodom v Grosupljem

V začetku oktobra 2016 je na Tovarniški pričelo z delovanjem vozlišče, ki omogoča optično povezavo več zavodom v Grosupljem. 19. 10. 2016 sta optični dostop do interneta dobili tudi stavbi na Tovarniški cesti 14 in Adamičevi cesti 29.

Od leta 2014 smo sodelovali v vseslovenskem projektu “IR optika“, katerega namen je bila vzpostavitev optične povezljivosti za organizacije s področja izobraževanja in raziskovanja do ene skupne ali več skupnih priklopnih točk s povezavo v Slovensko akademsko in izobraževalno omrežje – Arnes. Tako vzpostavljene optične povezave so omogočile ultra hitre (večgigabitne) povezave organizacij v skupno zaprto omrežje Arnes, kar pomeni zmogljivo, dolgoročno stabilno in trajno komunikacijsko rešitev.

 


Projekt Varno z e-kolesom

V okviru kolesarskega izpita od šolskega leta 2015/2016 poteka projekt ozaveščanja o varovanju osebnih podatkov in obnašanju na spletu za učence petih razredov. Inovativni pristop, aktualne vsebine in velik entuziazem so temelj, zaradi katerega uspeh, večja ozaveščenost, ne bi smel izostati.