Govorilne ure in roditeljski sestanki 2017/18

Roditeljski sestanki in popoldanske govorilne ure bodo na posameznih šolah po določenem razporedu. Z vsakim učiteljem se bo možno pogovoriti tudi v času dopoldanskih govorilnih ur, ki jih ima vsak učitelj v svojem urniku enkrat tedensko.

Razpored:

 

 

Roditeljski sestanki

 

1. roditeljski sestanek Ob 17.00 Ob 18.00

Prvi razredi

 

 31. 8. 2017

Št. Jurij

 31. 8. 2017

1. a A in 1. b A na Tovarniški

1. c A na Adamičevi

Žalna

 

DE Adamičeva  4. 9. 2017 (2.–5. razred)
ME Tovarniška  6. 9. 2017
PŠ Št. Jurij  6. 9. 2017
PŠ Žalna  7. 9. 2017
PŠ Kopanj   7. 9. 2017

 

2. roditeljski sestanek Razredna stopnja Predmetna stopnja
1., 2., 3., 6., 7., 9. razredi ob 17.00
4., 5., 8. razredi ob 18.00
Matična šola
PŠ Kopanj
PŠ Žalna
PŠ Št. Jurij
 Ponedeljek, 5. 2. 2018  Torek, 6. 2. 2018
Tretji roditeljski sestanek skliče razrednik glede na vsebino (šola v naravi, tabor, poklicno usmerjanje ipd.).

 

 

Popoldanske govorilne ure

Podružnične šole

DE Adamičeva (17.00–18.30)

Tovarniška (17.00–18.30)
Ponedeljek, 9. 10. 2017 Torek, 10. 10. 2017
Ponedeljek, 13. 11. 2017 Torek, 14. 11. 2017
Ponedeljek, 11. 12. 2017 Torek, 12. 12. 2017
Ponedeljek, 8. 1. 2018 Torek, 9. 1. 2018
Ponedeljek, 12. 3. 2018 Torek, 13. 3. 2018
Ponedeljek, 9. 4. 2018 Torek, 10. 4. 2018
Ponedeljek, 14. 5. 2018 Torek, 15. 5. 2018

 

Kontaktni podatki in lokacije popoldanskih GU strokovnih delavcev

 • T: ME Tovarniška
 • A: DE Adamičeva
 • J: PŠ Št. Jurij
 • Ž: PŠ Žalna
 • K: PŠ Kopanj
Priimek Ime E-poštni naslov T A J Ž K
Antonič Elida elida.antonic(at)oslag.si T
Bagon Špela spela.bagon(at)oslag.si T
Benedik Sabina sabina.benedik(at)oslag.si A
Bižal Rogale Petra petra.bizalrogale(at)oslag.si T
Bobnar Brigita brigita.bobnar(at)oslag.si Ž
Bolkovič Andreja andreja.bolkovic(at)oslag.si A
Brezigar Barbara barbara.brezigar(at)oslag.si A
Bukovec Gabrijela gabrijela.bukovec(at)oslag.si Ž
Burkeljca Petra petra.burkeljca(at)oslag.s J
Čepe Lidija lidija.cepe(at)oslag.si K
Daugul Irena irena.daugul(at)oslag.si T
Duša Boža boza.dusa(at)oslag.si J
Đurović Ivana ivana.durovic(at)oslag.si T
Erjavec Mihovec Mateja mateja.erjavecmihovec(at)oslag.si Ž
Erjavec Sabina sabina.erjavec(at)oslag.si A
Erjavec Stanislava stanislava.erjavec(at)oslag.si Ž
Furlan Marina marina.furlan(at)oslag.si T
Gabrijel Cotič Barbka barbka.gabrijelcotic(at)oslag.si T
Gačnik Anita anita.gacnik(at)oslag.si A
Gale Sonja sonja.gale(at)oslag.si Ž
Galli Tanja tanja.galli(at)oslag.si T
Gazi Legan Alenka alenka.gazilegan(at)oslag.si J
Gjerkeš Matejka matejka.gjerkes(at)oslag.si T
Glazerin Majda majda.glazerin(at)oslag.si T
Goričar Metka metka.goricar(at)oslag.si T
Gorkič Nina nina.gorkic(at)oslag.si T
Grad Manja manja.grad(at)oslag.si T
Gregorčič Lenarčič Brigita brigita.gregorciclenarcic(at)oslag.si T
Gruden Olga olga.gruden(at)oslag.si K
Hočevar Klavdija klavdija.hocevar(at)oslag.si T
Hrovatin Gregor gregor.hrovatin(at)oslag.si Ž
Iglič Neža neza.iglic(at)oslag.si Ž
Jamnik Betka betka.jamnik(at)oslag.si T
Javornik Pia pia.javornik(at)oslag.si T
Jazbinšek Katarina katarina.jazbinsek(at)oslag.si T
Jekovec Alenka alenka.jekovec(at)oslag.si T
Jerončič Nina nina.jeroncic(at)oslag.si J
Kanižar Marjeta marjeta.kanizar(at)oslag.si A
Kastelec Anica anica.kastelec(at)oslag.si Ž
Kastelic Lidija lidija.kastelic(at)oslag.si A
Kastelic Melita melita.kastelic(at)oslag.si T
Kastelic Saša sasa.kastelic(at)oslag.si A
Klinc Petra petra.klinc(at)oslag.si  A
Kocjančič Nataša natasa.kocjancic(at)oslag.si T
Korošec Nina nina.korosec(at)oslag.si T
Kos Jana jana.kos(at)oslag.si T
Kovačić Andreja andreja.kovacic(at)oslag.si J
Krajcer Boža boza.krajcer(at)oslag.si T
Krivec Darja darja.krivec(at)oslag.si T
Krivec Verena verena.krivec(at)oslag.si T
Kumer Meta meta.kumer(at)oslag.si J
Kurbus Sara sara.kurbus(at)oslag.si A
Lakota Sara sara.lakota(at)oslag.si A
Lampret Uršula ursula.lampret(at)oslag.si T
Lenart Lea lea.lenart(at)oslag.si T
Lukan Lea lea.lukan(at)oslag.si T
Majzelj Oven Marija marija.majzeljoven(at)oslag.si T
Malnar Aleš ales.malnar(at)oslag.si Ž
Martinc Petra petra.martinc(at)oslag.si A
Medved Anita anita.medved(at)oslag.si T
Mencin Saša sasa.mencin(at)oslag.si Ž
Mišič Maja maja.misic(at)oslag.si T
Mrak Anja anja.mrak(at)oslag.si Ž
Mrzelj Miša misa.mrzelj(at)oslag.si Ž
Novljan Andrej andrej.novljan(at)oslag.si T
Obrovnik Hlačar Margareta margareta.obrovnikhlacar(at)oslag.si T
Pečelin Janja janja.pecelin(at)oslag.si Ž
Perko Andrejka andrejka.perko(at)oslag.si A
Peršin Simona simona.persin(at)oslag.si T
Petrovič Sonja sonja.petrovic(at)oslag.si T
Pevec Suzana suzana.pevec(at)oslag.si A
Pirnat Dragica dragica.pirnat(at)oslag.si A
Podgorelec Tadeja tadeja.podgorelec(at)oslag.si T
Pogačar Helena helena.pogacar(at)oslag.si T
Pogorelčnik Burger Tanja tanja.pogorelcnikburger(at)oslag.si Ž
Polovič Katarina katarina.polovic(at)oslag.si  T
Potokar Simona simona.potokar(at)oslag.si A
Pugelj Jasna jasna.pugelj(at)oslag.si J
Radujko Petra petra.radujko(at)oslag.si T
Rakar Irena irena.rakar(at)oslag.si J
Rupčič Martina martina.rupcic(at)oslag.si T
Skender Žužek Mateja mateja.skenderzuzek(at)oslag.si A
Steklačič Karmen karmen.steklacic(at)oslag.si J
Steklasa Marta marta.steklasa(at)oslag.si T
Strnad Milena milena.strnad(at)oslag.si T
Strojan Marko marko.strojan(at)oslag.si T
Stropnik Kunič Nina nina.stropnikkunic(at)oslag.si T
Struna Vida vida.struna(at)oslag.si T
Suhadolc Tjaša tjasa.suhadolc(at)oslag.si A
Šabić Jasmina jasmina.sabic(at)oslag.si T
Šeme Mušič Polona polona.sememusic(at)oslag.si J
Šeme Neja neja.seme(at)oslag.si A
Škoda Škerjanc Mojca mojca.skodaskerjanc(at)oslag.si T
Špoljar Sandra sandra.spoljar(at)oslag.si A
Tesovnik Romana romana.tesovnik(at)oslag.si
Thaler Estera estera.thaler(at)oslag.si T
Thaler Igor igor.thaler(at)oslag.si T
Tomažin Jana jana.tomazin(at)oslag.si T
Tomšič Dejan dejan.tomsic(at)oslag.si T
Trontelj Marija marija.trontelj(at)oslag.si T
Trontelj Nataša natasa.trontelj(at)oslag.si K
Uratnik Bernardka bernardka.uratnik(at)oslag.si T
Vehar Bruno bruno.vehar(at)oslag.si T
Vičič Patricija patricija.vicic(at)oslag.si A
Vidic Marija marija.vidic(at)oslag.si A
Vidmar Sabina sabina.vidmar(at)oslag.si T
Vodušek Teja teja.vodusek(at)oslag.si A
Vrhovec Darja darja.vrhovec(at)oslag.si Ž
Vukanac Daša dasa.vukanac(at)oslag.si  K
Zabukovec Alenka alenka.zabukovec(at)oslag.si T
Zajc Urška urska.zajc(at)oslag.si T
Zajec Branka branka.zajec(at)oslag.si A
Zaletelj Helena helena.zaletelj(at)oslag.si J
Zalokar Kuhar Helena helena.zalokarkuhar(at)oslag.si T
Zidar Nataša natasa.zidar(at)oslag.si J
Ziherl Zvonka zvonka.ziherl(at)oslag.si A
Zrimšek Špela spela.zrimsek(at)oslag.si Ž
Zupančič Janja janja.zupancic(at)oslag.si T
Zupančič Mateja mateja.zupancic(at)oslag.si T
Žagar Tanja tanja.zagar(at)oslag.si A
Žerdin Irena irena.zerdin(at)oslag.si A
Žnidar Petra petra.znidar(at)oslag.si T

 

 

 

 

 

***Vsi e-poštni naslovi, objavljeni na spletnih straneh OŠ LA Grosuplje, vsebujejo namesto znaka "@" nadomestni zapis "(at)" zaradi varovanja šolskih e-poštnih naslovov pred neželeno pošto. Prosimo vas, da pri pošiljanju e-pošte zapis "(at)" zamenjate z znakom "@". Hvala za razumevanje.

 

 

 

Dopoldanske govorilne ure

Staršem je tedensko omogočen stik z učitelji v času dopoldanskih govorilnih ur za starše.

Pouk Podaljšano bivanje
0. ura 7.40-8.25
 1. ura 8.30-9.15
2. ura 9.20-10.05
3. ura 10.25-11.10
4. ura 11.15-12.00
5. ura 12.05-12.50  1. ura 12.00-12.50
6. ura 12.55-13.40 2. ura 12.50-13.40
3. ura 13.40-14. 30
4. ura 14.30-15. 20
5. ura 15.20-16.10
 • T: ME Tovarniška
 • A: DE Adamičeva
 • J: PŠ Št. Jurij
 • Ž: PŠ Žalna
 • K: PŠ Kopanj

Učitelj / Učiteljica Za starše – lokacija Za starše – dan Za starše – ura Za učence – lokacija Za učence – dan Za učence – ura
Antonič, Elida T petek 1. ura T ponedeljek 0. ura
Bagon, Špela T četrtek 4. ura T ponedeljek 4. ura
Benedik, Sabina A ponedeljek 4. ura A petek 0. ura
Bižal Rogale, Petra T sreda 2. ura T sreda 3. ura
Bolkovič, Andreja A četrtek 0. ura A ponedeljek 6. ura
Brezigar, Barbara A petek 2. ura A sreda 6. ura
Bukovec, Gabrijela Ž petek 5. ura Ž četrtek 0. ura
Burkeljca, Petra J sreda 5. ura J sreda 0. ura
Čepe, Lidija K ponedeljek 3. ura K ponedeljek 5. ura
Daugul, Irena T torek 2. ura T petek 6. ura
Duša, Boža J sreda 5. ura J ponedeljek 4. ura
Erjavec Mihovec, Mateja Ž torek 4. ura Ž četrtek 0. ura
Erjavec, Sabina A sreda 4. ura A četrtek 6. ura
Erjavec, Stanislava Ž torek 5. ura Ž sreda 0. ura
Furlan, Marina T četrtek 2. ura T četrtek 0. ura
Gabrijel Cotič, Barbka T torek 1. ura T sreda 0. ura
Gačnik, Anita A petek 1. ura A sreda 0. ura
Gale, Sonja Ž petek 5. ura Ž petek 5. ura
Galli, Tanja T torek 5. ura T ponedeljek 5. ura
Gazi Legan, Alenka J četrtek 2. ura J četrtek 0. ura
Gjerkeš, Matejka T torek 3. ura T torek 1. ura
Glazerin, Majda T ponedeljek 3. ura T petek 0. ura
Goričar, Metka T ponedeljek 2. ura T ponedeljek 3. ura
Gorkič, Nina T torek 3. ura T torek 6. ura
Grad, Manja T sreda 4. ura T sreda 4. ura
Gregorčič Lenarčič, Brigita T torek 5. ura T torek 6. ura
Gruden, Olga K torek 6. ura K petek 6. ura
Hočevar, Klavdija T četrtek 5. ura T torek 5. ura
Iglič, Neža Ž torek 4. ura Ž ponedeljek 6. ura
Jamnik, Betka T torek 2. ura T četrtek 6. ura
Javornik, Pia T četrtek 2. ura T petek 0. ura
Jerončič, Nina J torek 3. ura J ponedeljek 5. ura
Kastelec, Anica Ž četrtek 5. ura Ž ponedeljek 5. ura
Kastelic, Lidija A torek 2. ura A ponedeljek 6. ura
Kastelic, Melita T četrtek 5. ura T petek 6. ura
Kastelic, Saša A sreda 6. ura A petek 0. ura
Klinc, Petra J torek 4. ura J petek 4. ura
Kos, Jana T torek 5. ura T ponedeljek 5. ura
Krajcer, Boža T sreda 3. ura T ponedeljek 6. ura
Krivec, Darja T sreda 5. ura T sreda 4. ura
Krivec, Verena T petek 2. ura T sreda 6. ura
Kumer, Meta J četrtek 4. ura J četrtek 3. ura
Kurbus, Sara A sreda 6. ura A sreda 6. ura
Lenart, Lea T ponedeljek 2. ura T petek 2. ura
Majzelj Oven, Marija T sreda 7. ura T sreda 7. ura
Malnar, Aleš Ž torek 3. ura Ž torek 5. ura
Martinc, Petra A četrtek 5. ura A četrtek 4. ura
Medved, Anita T torek 3. ura T četrtek 6. ura
Mencin, Saša Ž petek 4. ura Ž torek 0. ura
Mišič, Maja A četrtek 5. ura A sreda 5. ura
Mrak, Anja Ž torek 3. ura Ž petek 0. ura
Mrzelj, Miša Ž torek 4. ura Ž četrtek 4. ura
Novljan, Andrej T ponedeljek 4. ura T petek 6. ura
Obrovnik Hlačar, Margareta T ponedeljek 3. ura T četrtek 0. ura
Pečelin, Janja Ž ponedeljek 7. ura Ž petek 6. ura
Perko, Andrejka A ponedeljek 0. ura A četrtek 0. ura
Peršin, Simona T torek 5. ura T torek 5. ura
Petrovič, Sonja T ponedeljek 3. ura T petek 3. ura
Pevec, Suzana A četrtek 2. ura A četrtek 7. ura
Pirnat, Dragica A četrtek 5. ura A torek 0. ura
Pogačar, Helena T torek 2. ura T torek 0. ura
Pogorelčnik Burger, Tanja Ž sreda 4. ura Ž četrtek 5. ura
Potokar, Simona A ponedeljek 5. ura A sreda 5. ura
Radujko, Petra T ponedeljek 6. ura T petek 0. ura
Rakar, Irena J ponedeljek 4. ura J torek 6. ura
Skender Žužek, Mateja A četrtek 5. ura A torek 5. ura
Steklačič, Karmen J sreda 4. ura J ponedeljek 6. ura
Steklasa, Marta T sreda 1. ura T torek 6. ura
Strnad, Milena T ponedeljek 2. ura T torek 7. ura
Strojan, Marko T sreda 3. ura T petek 6. ura
Stropnik Kunič, Nina T sreda 2. ura T četrtek 7. ura
Struna, Vida T ponedeljek 4. ura T ponedeljek 6. ura
Suhadolc, Tjaša A četrtek 1. ura A torek 5. ura
Šabić, Jasmina T petek 3. ura T torek 6. ura
Šeme Mušič, Polona J torek 5. ura J četrtek 5. ura
Šeme, Neja A petek 3. ura A sreda 5. ura
Škoda Škerjanc, Mojca T torek 2. ura T ponedeljek 6. ura
Špoljar, Sandra A ponedeljek 3. ura A četrtek 0. ura
Thaler, Estera T sreda 3. ura T petek 6. ura
Thaler, Igor A torek 3. ura A sreda 6. ura
Tomažin, Jana T sreda 2. ura T četrtek 5. ura
Tomšič, Dejan T sreda 3. ura T torek 6. ura
Trontelj, Marija T sreda 5. ura T petek 5. ura
Trontelj, Nataša K torek 5. ura K petek 5. ura
Uratnik, Bernardka T torek 2. ura T sreda 0. ura
Vehar, Bruno T petek 3. ura T petek 1. ura
Vičič, Patricija A četrtek 5. ura A petek 6. ura
Vidic, Marija A sreda 2. ura A četrtek 6. ura
Vodušek, Teja A sreda 5. ura A četrtek 5. ura
Vukanac, Daša K sreda 4. ura K ponedeljek 4. ura
Zabukovec, Alenka T torek 4. ura T sreda 4. ura
Zajc, Urška T sreda 2. ura T sreda 3. ura
Zajec, Branka A četrtek 4. ura A četrtek 3. ura
Zaletelj, Helena J torek 5. ura J petek 5. ura
Zalokar Kuhar, Helena T ponedeljek 4. ura T četrtek 6. ura
Zidar, Nataša J torek 0. ura J petek 0. ura
Ziherl, Zvonka A četrtek 3. ura A sreda 6. ura
Žagar, Tanja A ponedeljek 5. ura A torek 5. ura
Žerdin, Irena A sreda 3. ura A petek 0. ura

 

Razredniki in matične učilnice

 • T: ME Tovarniška
 • A: DE Adamičeva
 • J: PŠ Št. Jurij
 • Ž: PŠ Žalna
 • K: PŠ Kopanj

 

Oddelek Razrednik Mat. učilnica
T 6. a Tomažin, J. T_U5-VP(teh2)
T 6. b Jamnik, B. T_U5-1(slj1)
T 6. c Novljan, A. T_U7-VP(teh1)
T 6. d Krajcer, B. T_U2-1(tja2)
T 6. e Lenart, L. T_U3-1(tja1)
T 7. a Zalokar Kuhar, H. T_U8-1(lvz)
T 7. b Steklasa, M. T_U1-P(gvz)
T 7. c Škoda Škerjanc, M. T_U10-1(geo2)
T 7. d Kastelic, M. T_U2-VP(mat3)
T 8. a Uratnik, B. T_U9-VP(mat2)
T 8. b Obrovnik Hlačar, M. T_U8-VP(fiz)
T 8. c Zupančič, M. (Bagon, Š.) T_U4-1(slj2)
T 8. d Zajc, U. T_U6-1(kem)
T 9. a Vehar, B. T_U3-VP(zgo)
T 9. b Krivec, V. T_U4-VP(geo1)
T 9. c Thaler, I. T_U1-1(slj3)
T 9. d Pogačar, H. T_U7-1(bio)
K 1. a/K 2. a/K 3. a Trontelj, N. K_U2-1
K 4. a/K 5. a Gruden, O. K_U4-1
Ž 1. a Bukovec, G. Ž_U1-P
Ž 1. b Mencin, S. Ž_U2-P
Ž 2. a Mrak, A. Ž_U4-1
Ž 3. a Erjavec Mihovec, M. Ž_U1-1
Ž 4. a Iglič, N. Ž_U2-1
Ž 5. a Pogorelčnik Burger, T. Ž_U3-1
J 1. a Šeme Mušič, P. J_U1-1
J 2. a Burkeljca, P. J_U3-1
J 3. a Steklačič, K. J_U4-1
J 4. a Zidar, N. J_U5-1
J 5. a Gazi Legan, A. J_U2-1
J 5. b Rakar, I. J_U2-P
A 1. a Mišič, M. T_U3-P(vrt1)
A 1. b Kos, J. T_U4-P(vrt2)
A 1. c Pirnat, D. A_U4-P
A 2. a Benedik, S. A_U3-K
A 2. b Klinc P. (Suhadolc, T.) A_U5-P
A 2. c Kastelic, Saš. A_U3-P
A 3. a Gačnik, A. A_U2-P
A 3. b Bolkovič, A. A_U6-1
A 3. c Kastelic, L. A_U1-P
A 4. a Žerdin, I. A_U5-1
A 4. b Perko, A. A_U1-K
A 4. c Vidic, Mar. A_U2-1
A 5. a Erjavec, Sab. A_U2-K
A 5. b Ziherl, Z. A_U3-1
A 5. c Pevec, S. A_U4-1

 

 

------------------------
Zadnja sprememba: 24. 5. 2018, 11.00