Govorilne ure in roditeljski sestanki 2016/17

Roditeljski sestanki in popoldanske govorilne ure bodo na posameznih šolah po določenem razporedu. Z vsakim učiteljem se bo možno pogovoriti tudi v času dopoldanskih govorilnih ur, ki jih ima vsak učitelj v svojem urniku enkrat tedensko.

Razpored:

 

 

Roditeljski sestanki

 

1. roditeljski sestanek Ob 17.00 Ob 18.00

Prvi razredi:

Adamičeva, Šmarje – Sap, Št. Jurij, Žalna, Kopanj

 31. 8. 2016
DE Adamičeva  5. 9. 2016 (2.–5. razred)
PŠ Šmarje –  Sap  6. 9. 2016 (2.–5. razred)  6. 9. 2016 (6.–9. razred)
PŠ Žalna  7. 9. 2016
PŠ Kopanj  31. 8. 2016
ME Tovarniška  8. 9. 2016
PŠ Št. Jurij  8. 9. 2016

 

2. roditeljski sestanek Razredna stopnja Predmetna stopnja
1., 2., 3., 6., 7. razredi ob 17.00
4., 5., 8., 9. razredi ob 18.00
Matična šola
PŠ Šmarje – Sap
PŠ Kopanj
PŠ Žalna
PŠ Št. Jurij
 Ponedeljek, 6. 2. 2017  Torek, 7. 2. 2017
Tretji roditeljski sestanek skliče razrednik glede na vsebino (šola v naravi, tabor, poklicno usmerjanje ipd.).

 

 

Popoldanske govorilne ure

Podružnične šole, DE Adamičeva (17.00–18.30) Tovarniška (17.00–18.30)
Ponedeljek, 10. 10. 2016 Torek, 18. 10. 2016
Ponedeljek, 14. 11. 2016 Torek, 15. 11. 2016
Ponedeljek, 12. 12. 2016 Torek, 13. 12. 2016
Ponedeljek, 9. 1. 2017 Torek, 10. 1. 2017
Ponedeljek, 13. 3. 2017 Torek, 14. 3. 2017
Ponedeljek, 10. 4. 2017 Torek, 11. 4. 2017
Ponedeljek, 8. 5. 2017 Torek, 9. 5. 2017
Ponedeljek, 5. 6. 2017 Torek, 6. 6. 2017

 

Kontaktni podatki in lokacije GU strokovnih delavcev

Priimek Ime e-poštni naslov T Š A J Ž K
Ahčin Hribar Simona simona.ahcinhribar(at)oslag.si Š
Antolič Pavlina pavlina.antolic(at)oslag.si Š
Antolič Veronika veronika.antolic(at)oslag.si Š
Antonič Elida elida.antonic(at)oslag.si T
Anžič Metka metka.anzic(at)oslag.si Š
Babič Kaiba Majda majda.babickaiba(at)oslag.si Š
Bagon Špela spela.bagon(at)oslag.si T
Benedik Sabina sabina.benedik(at)oslag.si A
Bižal Rogale Petra petra.bizalrogale(at)oslag.si T
Bobnar Brigita brigita.bobnar(at)oslag.si A
Bolkovič Andreja andreja.bolkovic(at)oslag.si A
Brezigar Barbara barbara.brezigar(at)oslag.si T
Bukovec Gabrijela gabrijela.bukovec(at)oslag.si Ž
Cukjati Tanja tanja.cukjati(at)oslag.si Š
Čepe Lidija lidija.cepe(at)oslag.si K
Daugul Irena irena.daugul(at)oslag.si T
Dolinšek Sarah sarah.dolinsek(at)oslag.si Š
Drvarič Žiga ziga.drvaric(at)oslag.si A
Dulc Tjaša tjasa.dulc(at)oslag.si Š
Duša Boža boza.dusa(at)oslag.si J
Erjavec Mihovec Mateja mateja.erjavecmihovec(at)oslag.si A
Erjavec Sabina sabina.erjavec(at)oslag.si A
Erjavec Stanislava stanislava.erjavec(at)oslag.si Ž
Ferbežar Polona polona.ferbezar(at)oslag.si Š
Furlan Marina marina.furlan(at)oslag.si T
Gabrijel Cotič Barbka barbka.gabrijelcotic(at)oslag.si T
Gačnik Anita anita.gacnik(at)oslag.si A
Galli Tanja tanja.galli(at)oslag.si T
Gazi Legan Alenka alenka.gazilegan(at)oslag.si J
Gjerkeš Matejka matejka.gjerkes(at)oslag.si T
Glazerin Majda majda.glazerin(at)oslag.si T
Goričar Metka metka.goricar(at)oslag.si T
Grad Manja manja.grad(at)oslag.si T
Gregorčič Lenarčič Brigita brigita.gregorciclenarcic(at)oslag.si T
Groznik Vesna vesna.groznik(at)oslag.si Š
Gruden Olga olga.gruden(at)oslag.si K
Gube Aleksander aleksander.gube(at)oslag.si Š
Hočevar Klavdija klavdija.hocevar(at)oslag.si T
Hribar Horzelenberg Petra petra.hribarhorzelenberg(at)oslag.si J
Iglič Neža neza.iglic(at)oslag.si A
Jamnik Betka betka.jamnik(at)oslag.si T
Kanižar Marjeta marjeta.kanizar(at)oslag.si A
Kastelec Anica anica.kastelec(at)oslag.si Ž
Kastelic Anja anja.kastelic(at)oslag.si Š
Kastelic Lidija lidija.kastelic(at)oslag.si A
Kastelic Melita melita.kastelic(at)oslag.si T
Kastelic Sabina sabina.kastelic(at)oslag.si Š
Kastelic Saša sasa.kastelic(at)oslag.si A
Kemperle Nives nives.kemperle(at)oslag.si Š
Klemše Mateja mateja.klemse(at)oslag.si K
Kos Jana jana.kos(at)oslag.si Ž
Krajcer Boža boza.krajcer(at)oslag.si T
Krivec Darja darja.krivec(at)oslag.si A
Krivec Verena verena.krivec(at)oslag.si T
Križman Renata renata.krizman(at)oslag.si Š
Kumer Meta meta.kumer(at)oslag.si J
Lakota Sara sara.lakota(at)oslag.si A
Lešek Mojca mojca.lesek(at)oslag.si Š
Lončar Neža neza.loncar(at)oslag.si Ž
Lopert Loborec Alenka alenka.lopertloborec(at)oslag.si Š
Magaš Nataša natasa.magas(at)oslag.si Š
Malnar Aleš ales.malnar(at)oslag.si Ž
Martinc Petra petra.martinc(at)oslag.si A
Mav Maja maja.mav(at)oslag.si Š
Medved Anita anita.medved(at)oslag.si T
Mišič Maja maja.misic(at)oslag.si T
Mišič Nina nina.misic(at)oslag.si Š
Mostar Danica danica.mostar(at)oslag.si Š
Novljan Andrej andrej.novljan(at)oslag.si T
Obrovnik Hlačar Margareta margareta.obrovnikhlacar(at)oslag.si T
Pečar Majda majda.pecar(at)oslag.si Š
Pečelin Janja janja.pecelin(at)oslag.si Ž
Perko Andrejka andrejka.perko(at)oslag.si A
Petrovič Suzana suzana.petrovic(at)oslag.si Š
Pevec Suzana suzana.pevec(at)oslag.si A
Pirnat Dragica dragica.pirnat(at)oslag.si A
Podgorelec Tadeja tadeja.podgorelec(at)oslag.si T
Pogačar Helena helena.pogacar(at)oslag.si T
Pogorelc Mateja mateja.pogorelc(at)oslag.si Š
Pogorelčnik Burger Tanja tanja.pogorelcnikburger(at)oslag.si A
Potokar Simona simona.potokar(at)oslag.si J
Purnomo Erlina erlina.purnomo(at)oslag.si Š
Radujko Petra petra.radujko(at)oslag.si T
Raičević Antonija antonija.raicevic(at)oslag.si T
Rajh Nežka Ana nezkaana.rajh(at)oslag.si Š
Rakar Irena irena.rakar(at)oslag.si J
Skočir Petra petra.skocir(at)oslag.si J
Steklačič Karmen karmen.steklacic(at)oslag.si J
Steklasa Marta marta.steklasa(at)oslag.si T
Strgar Damjana damjana.strgar(at)oslag.si Š
Strnad Milena milena.strnad(at)oslag.si T
Strojan Marko marko.strojan(at)oslag.si T
Stropnik Kunič Nina nina.stropnikkunic(at)oslag.si T
Struna Barbara barbara.struna(at)oslag.si Š
Struna Vida vida.struna(at)oslag.si T
Suhadolc Tjaša tjasa.suhadolc(at)oslag.si A
Šabić Jasmina jasmina.sabic(at)oslag.si T
Šekoranja Ljudmila Ana ljudmilaana.sekoranja(at)oslag.si Ž
Šeme Mušič Polona polona.sememusic(at)oslag.si J
Skender Žužek Mateja mateja.skenderzuzek(at)oslag.si J
Škoda Škerjanc Mojca mojca.skodaskerjanc(at)oslag.si T
Škrjanc Sebastjan sebastjan.skrjanc(at)oslag.si Š
Špoljar Sandra sandra.spoljar(at)oslag.si T
Tacer Miklavčič Barbara barbara.tacermiklavcic(at)oslag.si Š
Thaler Estera estera.thaler(at)oslag.si T
Thaler Igor igor.thaler(at)oslag.si T
Tomažin Jana jana.tomazin(at)oslag.si T
Tomšič Dejan dejan.tomsic(at)oslag.si Š
Trontelj Marija marija.trontelj(at)oslag.si T
Trontelj Nataša natasa.trontelj(at)oslag.si K
Uratnik Bernardka bernardka.uratnik(at)oslag.si T
Vehar Bruno bruno.vehar(at)oslag.si T
Verdnik Andreja andreja.verdnik(at)oslag.si Š
Vidic Marija marija.vidic(at)oslag.si A
Vidmar Sabina sabina.vidmar(at)oslag.si T
Vilar Janja janja.vilar(at)oslag.si Š
Vode Darinka darinka.vode(at)oslag.si Š
Vovk Antonela antonela.vovk(at)oslag.si A
Vrhovec Darja darja.vrhovec(at)oslag.si J
Zabukovec Alenka alenka.zabukovec(at)oslag.si T
Zajc Urška urska.zajc(at)oslag.si Ž
Zajec Branka branka.zajec(at)oslag.si A
Zakrajšek Brigita brigita.zakrajsek(at)oslag.si Š
Zaletelj Helena helena.zaletelj(at)oslag.si J
Zalokar Kuhar Helena helena.zalokarkuhar(at)oslag.si T
Zidar Nataša natasa.zidar(at)oslag.si J
Ziherl Zvonka zvonka.ziherl(at)oslag.si A
Zrimšek Špela spela.zrimsek(at)oslag.si Ž
Zrnec Irenka irenka.zrnec(at)oslag.si Š
Zupančič Kojić Andreja andreja.zupancickojic(at)oslag.si T
Zupančič Janja janja.zupancic(at)oslag.si
Zupančič Marta marta.zupancic(at)oslag.si Š
Žagar Tanja tanja.zagar(at)oslag.si Ž
Žerdin Irena irena.zerdin(at)oslag.si A
Žnidaršič Katarina katarina.znidarsic(at)oslag.si T
Lukan Lea lea.lukan(at)oslag.si

 

 

***Vsi e-poštni naslovi, objavljeni na spletnih straneh OŠ LA Grosuplje, vsebujejo namesto znaka "@" nadomestni zapis "(at)" zaradi varovanja šolskih e-poštnih naslovov pred neželeno pošto. Prosimo vas, da pri pošiljanju e-pošte zapis "(at)" zamenjate z znakom "@". Hvala za razumevanje.

 

 

 

Dopoldanske govorilne ure

Staršem je tedensko omogočen stik z učitelji v času dopoldanskih govorilnih ur za starše.

0. ura 7.40–8.25
1. ura 8.30–9.15
2. ura 9.20–10.05
3. ura 10.25–11.10
4. ura 11.15–12.00
5. ura 12.05–12.50
6. ura 12.55–13.40

 

 

Priimek, ime Lokacija – GU za starše Dan – GU za starše Ura – GU za starše Lokacija – GU za učence Dan – GU za učence Ura – GU za učence
Antolič, Veronika Š petek 3. ura Š petek 6. ura
Anžič, Metka Š torek 4. ura Š ponedeljek 6. ura
Babič Kaiba, Majda Š ponedeljek 4. ura Š petek 4. ura
Bagon, Špela T ponedeljek 3. ura T petek 3. ura
Benedik, Sabina A torek 5. ura A petek 0. ura
Bižal Rogale, Petra T ponedeljek 6. ura T ponedeljek 5. ura
Bobnar, Brigita A petek 3. ura A sreda 6. ura
Bolkovič, Andreja A sreda 5. ura A ponedeljek 0. ura
Brezigar, Barbara T ponedeljek 5. ura T torek 0. ura
Bukovec, Gabrijela Ž petek 5. ura Ž četrtek 5. ura
Čepe, Lidija K petek 5. ura K ponedeljek 5. ura
Cukjati, Tanja Š torek 3. ura Š torek 6. ura
Daugul, Irena T sreda 3. ura T petek 0. ura
Dulc, Tjaša Š torek 2. ura Š torek 3. ura
Duša, Boža Ž sreda 5. ura Ž četrtek 5. ura
Erjavec Mihovec, Mateja A četrtek 5. ura A torek 5. ura
Erjavec, Stanislava Ž četrtek 4. ura Ž četrtek 5. ura
Ferbežar, Polona Š sreda 2. ura Š petek 0. ura
Furlan, Marina T torek 2. ura T ponedeljek 6. ura
Gabrijel Cotič, Barbka T torek 3. ura T torek 0. ura
Gabrijel Cotič, Barbka A četrtek 4. ura A torek 5. ura
Gačnik, Anita A torek 5. ura A torek 0. ura
Gazi Legan, Alenka J ponedeljek 2. ura J sreda 0. ura
Gjerkeš, Matejka T sreda 1. ura T sreda 5. ura
Glazerin, Majda T torek 2. ura T petek 0. ura
Goričar, Metka T ponedeljek 2. ura T torek 2. ura
Grad, Manja T sreda 4. ura T sreda 4. ura
Groznik, Vesna Š petek 2. ura Š petek 4. ura
Gube, Aleksander Š ponedeljek 1. ura Š ponedeljek 7. ura
Hočevar, Klavdija T sreda 3. ura T torek 0. ura
Iglič, Neža A četrtek 5. ura A ponedeljek 5. ura
Hribar Horzelenberg, Petra J četrtek 6. ura J četrtek 6. ura
Hribar Horzelenberg, Petra Š petek 1. ura Š petek 1. ura
Jamnik, Betka T sreda 4. ura T sreda 6. ura
Kanižar, Marjeta A ponedeljek 0. ura A ponedeljek 1. ura
Kastelec, Anica Ž petek 4. ura Ž ponedeljek 4. ura
Kastelic, Anja Š ponedeljek 0. ura Š torek 5. ura
Kastelic, Lidija A sreda 5. ura A ponedeljek 5. ura
Kastelic, Melita T torek 2. ura T torek 6. ura
Kastelic, Sabina Š torek 0. ura Š ponedeljek 0. ura
Kastelic, Saša A četrtek 6. ura A petek 0. ura
Kemperle, Nives Š torek 1. ura Š petek 2. ura
Klemše, Mateja K ponedeljek 5. ura K ponedeljek 6. ura
Krivec, Darja A četrtek 7. ura A petek 7. ura
Krivec, Verena T sreda 2. ura T petek 0. ura
Križman, Renata Š četrtek 1. ura Š ponedeljek 4. ura
Kumer, Meta J četrtek 4. ura J petek 4. ura
Lakota, Sara A sreda 6. ura A ponedeljek 6. ura
Lešek, Mojca Š torek 0. ura Š ponedeljek 6. ura
Lončar, Neža Ž četrtek 4. ura Ž petek 0. ura
Lopert Loborec, Alenka Š torek 4. ura Š torek 5. ura
Magaš, Nataša Š ponedeljek 1. ura Š torek 0. ura
Malnar, Aleš Ž torek 2. ura Ž torek 1. ura
Mav, Maja Š četrtek 0. ura Š torek 5. ura
Medved, Anita T ponedeljek 4. ura T torek 6. ura
Mišič, Maja T torek 5. ura T četrtek 5. ura
Mišič, Nina Š sreda 0. ura Š ponedeljek 6. ura
Mostar, Danica Š torek 0. ura Š ponedeljek 6. ura
Novljan, Andrej T torek 4. ura T ponedeljek 6. ura
Obrovnik Hlačar, Margareta T torek 1. ura T ponedeljek 6. ura
Pečar, Majda Š torek 2. ura Š torek 6. ura
Pečelin, Janja Ž četrtek 3. ura Ž sreda 6. ura
Perko, Andrejka A torek 5. ura A sreda 0. ura
Petrovič, Suzana Š ponedeljek 6. ura Š torek 6. ura
Pevec, Suzana A ponedeljek 5. ura A sreda 6. ura
Pirnat, Dragica A četrtek 5. ura A torek 5. ura
Pogačar, Helena T torek 1. ura T ponedeljek 1. ura
Pogorelc, Mateja Š ponedeljek 4. ura Š četrtek 1. ura
Pogorelčnik Burger, Tanja A četrtek 0. ura A sreda 6. ura
Potokar, Simona J ponedeljek 5. ura J torek 5. ura
Purnomo, Erlina Š sreda 4. ura Š torek 6. ura
Radujko, Petra T četrtek 5. ura T ponedeljek 0. ura
Raičević, Antonija T četrtek 4. ura T petek 1. ura
Rakar, Irena J torek 4. ura J petek 6. ura
Šabić, Jasmina T petek 2. ura T sreda 6. ura
Šekoranja, Ljudmila Ana Ž ponedeljek 4. ura Ž petek 4. ura
Šeme Mušič, Polona J četrtek 6. ura J četrtek 5. ura
Skender Žužek, Mateja J petek 5. ura J torek 5. ura
Škrjanc, Sebastjan Š torek 4. ura Š četrtek 6. ura
Špoljar, Sandra T torek 3. ura T četrtek 6. ura
Steklačič, Karmen J sreda 5. ura J petek 5. ura
Strnad, Milena T sreda 4. ura T torek 7. ura
Strojan, Marko T četrtek 5. ura T sreda 2. ura
Stropnik Kunič, Nina T torek 2. ura T sreda 6. ura
Struna, Barbara Š petek 5. ura Š sreda 6. ura
Struna, Vida T ponedeljek 2. ura T ponedeljek 6. ura
Suhadolc, Tjaša A četrtek 5. ura A petek 0. ura
Tacer Miklavčič, Barbara Š sreda 1. ura Š četrtek 2. ura
Thaler, Estera T ponedeljek 3. ura T ponedeljek 6. ura
Thaler, Igor T četrtek 2. ura T torek 6. ura
Tomažin, Jana T torek 3. ura T ponedeljek 6. ura
Tomšič, Dejan T sreda 2. ura T sreda 5. ura
Trontelj, Nataša K torek 3. ura K ponedeljek 1. ura
Uratnik, Bernardka T torek 2. ura T petek 0. ura
Vehar, Bruno T sreda 3. ura T ponedeljek 7. ura
Verdnik, Andreja Š ponedeljek 0. ura Š četrtek 6. ura
Vidic, Marija A ponedeljek 5. ura A četrtek 5. ura
Vilar, Janja Š ponedeljek 4. ura Š torek 4. ura
Vode, Darinka Š sreda 0. ura Š torek 0. ura
Vovk, Antonela A torek 2. ura A torek 3. ura
Vrhovec, Darja J sreda 5. ura J torek 0. ura
Zabukovec, Alenka T torek 4. ura T sreda 4. ura
Zajc, Urška Ž ponedeljek 4. ura Ž torek 5. ura
Zajec, Branka A ponedeljek 4. ura A ponedeljek 3. ura
Zakrajšek, Brigita Š ponedeljek 5. ura Š torek 5. ura
Zaletelj, Helena J četrtek 6. ura J ponedeljek 5. ura
Zalokar Kuhar, Helena T torek 3. ura T torek 6. ura
Žerdin, Irena A sreda 5. ura A torek 5. ura
Zidar, Nataša J četrtek 5. ura J ponedeljek 7. ura
Ziherl, Zvonka A sreda 5. ura A sreda 6. ura
Zrimšek, Špela Ž petek 3. ura Ž ponedeljek 6. ura
Zrnec, Irenka Š sreda 5. ura Š četrtek 5. ura
Zupančič, Marta Š torek 5. ura Š sreda 5. ura

 

 

Razredniki in matične učilnice

  • T: ME Tovarniška
  • A: DE Adamičeva
  • Š: PŠ Šmarje – Sap
  • J: PŠ Št. Jurij
  • Ž: PŠ Žalna
  • K: PŠ Kopanj

 

T 6. a Zalokar Kuhar, H. T_U8-1(lvz)
T 6. b Raičević, A. T_U3-VP(zgo)
T 6. c Špoljar, S. T_U1-1(slj3)
T 6. d Kastelic, M. T_U2-VP(mat3)
T 7. a Uratnik, B. T_U9-VP(mat2)
T 7. b Thaler, E. T_Ugosp-K(gos1)
T 7. c Bagon, Š. T_U1-K(tja3)
T 7. d Jerončič, N.. T_U9-1(slj4)
T 8. a Vehar, B. T_U6-1(kem)
T 8. b Krivec, V. T_U4-VP(geo1)
T 8. c Thaler, I. T_U3-1(tja1)
T 8. d Pogačar, H. T_U10-1(geo2)
T 9. a Obrovnik Hlačar, M. T_U8-VP(fiz)
T 9. b Steklasa, M. T_U1-P(gvz)
T 9. c Jamnik, B. T_U5-1(slj1)
T 9. d Daugul, I. T_U4-1(slj2)
Š 6. a Groznik, V. Š_U1-VP(gosp/bio)
Š 6. b Struna, B. Š_U4-1(slj)
Š 7. a Ahčin Hribar, S. Š_U3-VP(mat1)
Š 7. b Škerbinc, A. Š_U3-1(tja)
Š 8. a Tacer Miklavčič, B. Š_U5-1(gum)
Š 8. b Ferbežar, P. Š_U2-VP(geo)
Š 9. a Pogorelc, M. Š_U8-VP(kem/fiz)
Š 9. b Pečar, M. Š_U4-VP(zgo)
Š 1. a Zakrajšek, B. Š_U1-NP
Š 1. b Mav, M. Š_U2-NP
Š 2. a Kastelic, A. Š_U3-NP
Š 2. b Anžič, M. Š_Ugosp-NP
Š 3. a Mostar, D. Š_U6-VP
Š 3. b Lešek, M. Š_U6Z-VP
Š 3. c Mišič, N. Š_U7-VP
Š 4. a Kastelic, Sab. Š_U2-1
Š 4. b Magaš, N. Š_U1-1
Š 5. a Cukjati, T. Š_U8-1
Š 5. b Petrovič, S. Š_U9-1
K 1. a/K 2. a/K 3. a Trontelj, N. K_U2-1
K 4. a/K 5. a Gruden, O. K_U4-1
Ž 1. a Bukovec, G. Ž_U1-P
Ž 2. a Mencin, S. (Lončar, N.) Ž_U2-P
Ž 3. a Vodušek, T. Ž_U1-1
Ž 4. a Kurbus, S. (Zrimšek, Š.) Ž_U2-1
Ž 5. a Šekoranja, L. A. Ž_U3-1
J 1. a Šeme Mušič, P. J_U1-1
J 2. a Vrhovec, D./Mrak, A. J_U3-1
J 3. a Steklačič, K. J_U4-1
J 4. a Rakar, I. J_U5-1
J 5. a Gazi Legan, A. J_U2-1
J 5. b Zidar, N. J_U2-P
A 1. a Brezigar, B. T_U3-P(vrt1)
A 1. b Mišič, M. T_U4-P(vrt2)
A 1. c Erjavec Mihovec, M. A_U4-P
A 2. a Benedik, S. A_U1-P
A 2. b Kastelic, Saš. A_U3-P
A 2. c Suhadolc, T. A_U5-P
A 3. a Perko, A. A_U1-K
A 3. b Kastelic, L. A_U4-K
A 3. c Bolkovič, A. A_U6-1
A 3. d Gačnik, A. A_U2-P
A 4. a Žerdin, I. A_U5-1
A 4. b Klinc, P. A_U2-K
A 4. c Bobnar, B. A_U2-1
A 5. a Pevec, S. A_U4-1
A 5. b Ziherl, Z. A_U3-1
A 5. c Iglič, N. A_U3-K

 

 

------------------------
Zadnja sprememba: 30. 3. 2017, 10.36