Šolski sklad

Na šoli deluje šolski sklad, ki zbira denarna in druga sredstva iz prostovoljnih prispevkov podjetij in posameznikov. To je pomemben vir denarja, ki ga šola namenja za izboljševanje kakovosti pouka in kot pomoč učencem iz socialno šibkejših družin.


Vabilo k sodelovanju

Število družin, ki so se znašle v socialni in finančni stiski, še vedno narašča. OŠ LA Grosuplje si prizadeva našim učencem zagotoviti kakovostno izobraževanje in omogočiti vsem učencem udeležbo pri dodatnih dejavnostih. V kolikor želimo razveseliti vsa otroška srca, se obračamo na vas, spoštovani starši, da nam pomagate  odpreti vrata v svet zadovoljstva in enakosti.

Namen šolskega sklada:

  • pomoč socialno ogroženim učencem,
  • sofinanciranje nakupa nadstandardne opreme in nadstandardnih dejavnosti (učni pripomočki, avdio-video oprema, dnevi dejavnosti v obliki ekskurzij…),
  • zviševanje standarda pouka (športna in druga oprema, didaktična sredstva…).

Namensko uporabo sredstev iz sklada nadzira upravni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki staršev in predstavniki šole.

Če želite pomagati, lahko sredstva nakažete na naš TRR št.: SI56012326030651472, model za sklic SI00 291501. Za dodatne informacije se lahko obrnete na računovodjo Darjo Mišmaš, po tel. št. 788 88 10 ali prek e-pošte na naslov racunovodstvo(at)oslag.si.

Hvaležni bomo za vsak prispevek, hkrati pa se zahvaljujemo tistim, ki ste že darovali.

 OU Šolskega sklada OŠ LA Grosuplje