Šolska knjižnica

Šolske knjižnice

Kdor bere, živi tisoč življenj. Kdor ne bere, živi le eno. (G. R. R. Martin)

Naše knjižnice na OŠ LA Grosuplje so s svojim gradivom, urejenostjo, dejavnostmi redni del vzgojno-izobraževalnega procesa in delujejo na vseh enotah šole.

Vrata šolske knjižnice na ME Tovarniška so odprta vsak dan med 7.30 in 14.00. Izposoja knjig na ostalih šolah poteka po razporedu:

  • DE Adamičeva: ponedeljek in petek od 7.30 do 10.30,
  • PŠ Žalna: torek od 7.30 do 10.30,
  • PŠ Št. Jurij: četrtek od 7.30 do 10.30,
  • PŠ Kopanj: četrtek od 11.00 do 13.00.

Učenec si lahko naenkrat izposodi največ štiri knjige za obdobje 21 dni.

Knjižnice so bogato založene z različnim gradivom za učence in učitelje. Naročeni smo tudi na revije in časopise, ki jih lahko učenci berejo v času izposoje v knjižnici.

Naša knjižnica je vključena v sistem COBISS.SI, ki omogoča dostop do naše lokalne baze podatkov. Preverimo lahko, ali določena knjiga v knjižnici obstaja oziroma ali je izposojena.

Knjižničarki učence in zaposlene seznanjava s knjižnimi novostmi, spodbujava veselje do branja ter dejavno sodelujeva pri razvijanju funkcionalne pismenosti in razvijanju bralnih navad. Organizirava tudi srečanja za uspešen zaključek bralne značke. Učenci od 1. do 9. razreda, ki opravijo bralno značko (bronastega orla), si za nagrado ogledajo nastop slovenskega ustvarjalca. Do sedaj smo gostili različne umetnike, kot so Nataša Konc Lorenzutti, Uroš Hrovat, Primož Suhodolčan, Tone Partljič, Anja Štefan, Andrej Rozman Roza, Desa Muck in mnoge druge. Učenci od 4. do 9. razreda imajo možnost svoje bralne dosežke nadgraditi z nazivom srebrni orel, če v šolskem letu pridobijo bronastega orla in opravijo šest dejavnosti. Za dosežek si lahko izberejo leposlovno knjigo iz ponujenega nabora ali si ogledajo predstavo. Učenci od 6. do 9. razreda lahko prejmejo priznanje zlati orel, če pridobijo naziva bronasti in srebrni orel ter opravijo eno izmed določenih dejavnosti. Za dosežek so učenci nagrajeni z udeležbo na dnevu presenečenj. Učenci 9. razreda lahko prejmejo tudi Malo Prešernovo nagrado za ustvarjanje na literarnem, likovnem, glasbenem, gledališkem, plesnem ali filmskem področju.

Sabina Vidmar in Darja Krivec

 

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je ločeni del šolske knjižnice. Šola iz učbeniškega sklada izposoja oziroma daje v uporabo učbenike in drugo učno gradivo. V učbeniškem skladu so učbeniki, ki jih potrdi pristojni strokovni svet. Za vse učence je izposoja brezplačna. Izposojene učbenike je treba ob koncu šolskega leta vrniti nepoškodovane. Če je učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, je treba plačati odškodnino, ki je določena na podlagi nabavne cene in starosti učbenika.

Poleg izposoje učbeniških kompletov za vse razrede pa šola za učence prvega vzgojno‑izobraževalnega obdobja zagotovi tudi komplete delovnih zvezkov. Učenci jih prejmejo brezplačno in jih dobijo v uporabo kot končni uporabniki.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov, pripomočkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2020/21.