Govorilne ure in roditeljski sestanki 2022/23

 


Roditeljski sestanki in popoldanske govorilne ure bodo na posameznih enotah naše šole po določenem razporedu. Z vsakim učiteljem se bo možno pogovoriti tudi v času dopoldanskih govorilnih ur, ki jih ima vsak učitelj v svojem urniku enkrat tedensko.

Razpored:

 

 

Roditeljski sestanki


 

1. roditeljski sestanek

Prvi razred
sreda, 31. 8. 2022, ob 17.00:
Dislocirana enota Adamičeva,
Podružnična šola Št. Jurij,
Podružnična šola Žalna.

četrtek, 1. 9. 2022
Podružnična šola Kopanj, po sprejemu prvošolcev.

DE Adamičeva
2. razred: ponedeljek, 5. 9. 2022, ob 16.30
3. razred: ponedeljek, 5. 9. 2022, ob 17.30

PŠ Kopanj
2., 3., 4. in 5. razred: ponedeljek, 5. 9. 2022, ob 17.00

PŠ Št. Jurij
2. in 3. razred: ponedeljek, 5. 9. 2022, ob 17.00
4. in 5. razred: ponedeljek, 5. 9. 2022, ob 18.00

PŠ Žalna
2. in 3. razred: ponedeljek, 5. 9. 2022, ob 17.00
4. in 5. razred: ponedeljek, 5. 9. 2022, ob 18.00

ME Tovarniška
4. in 5. razred: ponedeljek, 5. 9. 2022, ob 17.00
6. in 7. razred: torek, 6. 9. 2022, ob 16.30
8. in 9. razred: torek, 6. 9. 2022, ob 18.00


2. roditeljski sestanek

DE Adamičeva
1. razred: ponedeljek, 23. 1. 2023, ob 16.30
2. razred: ponedeljek, 30. 1. 2023, ob 16.30
3. razred: ponedeljek, 30. 1. 2023, ob 17.00

PŠ Kopanj, PŠ Št. Jurij, PŠ Žalna
1., 2. in 3. razred: ponedeljek, 30. 1. 2023, ob 16.30
4. in 5. razred: ponedeljek, 30. 1. 2023, ob 18.00

ME Tovarniška
4. in 5. razred: ponedeljek, 30. 1. 2023, ob 16.30
6. in 7. razred: torek, 31. 1. 2023, ob 16.30
8. in 9. razred: torek, 31. 1. 2023, ob 17.30


3. roditeljski sestanek

Skliče ga razrednik glede na vsebino (šola v naravi, tabor, poklicno usmerjanje ipd.).


 

 

Popoldanske govorilne ure

Razredna stopnja (17.00–18.30) Predmetna stopnja (17.00–18.30)
Ponedeljek, 10. 10. 2022 Torek, 11. 10. 2022
Ponedeljek, 7. 11. 2022 Torek, 8. 11. 2022
Ponedeljek, 5. 12. 2022: ME Tovarniška,
PŠ Kopanj in PŠ ŽalnaSreda, 7. 12. 2022: DE AdamičevaČetrtek, 15. 12. 2022: PŠ Št. Jurij

 

Torek, 6. 12. 2022

Ponedeljek, 9. 1. 2023 Torek, 10. 1. 2023
Ponedeljek, 6. 3. 2023 Torek, 7. 3. 2023
Ponedeljek, 3. 4. 2023 Torek, 4. 4. 2023
Ponedeljek, 8. 5. 2023 Torek, 9. 5. 2023

Strokovni delavki Marta Steklasa in Milena Strnad sta na voljo za govorilne ure od 17.45 do 18.30.

 

 

Kontaktni podatki in lokacije popoldanskih GU strokovnih delavcev

 • T: ME Tovarniška
 • A: DE Adamičeva
 • J: PŠ Št. Jurij
 • Ž: PŠ Žalna
 • K: PŠ Kopanj
Priimek Ime E-poštni naslov T A J Ž K
Bagon Špela spela.bagon(at)oslag.si T        
Bašelj Nika nika.baselj(at)oslag.si T        
Benedik Sabina sabina.benedik(at)oslag.si T        
Bižal Rogale Petra petra.bizalrogale(at)oslag.si T        
Bobnar Brigita brigita.bobnar(at)oslag.si   A      
Bolkovič Andreja andreja.bolkovic(at)oslag.si   A      
Brezigar Barbara barbara.brezigar(at)oslag.si T A      
Bročič Sara sara.brocic(at)oslag.si   A      
Čepe Lidija lidija.cepe(at)oslag.si         K
Duša Boža boza.dusa(at)oslag.si     J    
Erjavec Sabina sabina.erjavec(at)oslag.si T        
Erjavec Stanislava stanislava.erjavec(at)oslag.si       Ž  
Erjavec Mihovec Mateja mateja.erjavecmihovec(at)oslag.si       Ž  
Furlan Marina marina.furlan(at)oslag.si T        
Gabrijel Cotič Barbka barbka.gabrijelcotic(at)oslag.si T        
Galli Tanja tanja.galli(at)oslag.si   A      
Gazi Legan Alenka alenka.gazilegan(at)oslag.si     J    
Giovani Petra petra.giovani(at)oslag.si   A      
Gjerkeš Alina alina.gjerkes(at)oslag.si T        
Gjerkeš Matejka matejka.gjerkes(at)oslag.si T   J    
Godler Rok rok.godler(at)oslag.si       Ž  
Goričar Metka metka.goricar(at)oslag.si T        
Gregorčič Lenarčič Brigita brigita.gregorciclenarcic(at)oslag.si T        
Hočevar Klavdija klavdija.hocevar(at)oslag.si T        
Hotko Manca manca.hotko(at)oslag.si T        
Jazbinšek Katarina katarina.jazbinsek1(at)oslag.si T        
Kanižar Marjeta marjeta.kanizar(at)oslag.si T        
Kastelic Lidija lidija.kastelic(at)oslag.si   A      
Kastelic Melita melita.kastelic(at)oslag.si T        
Kastelic Saša sasa.kastelic(at)oslag.si   A      
Klančar Špela spela.klancar(at)oslag.si T        
Klinc Petra petra.klinc(at)oslag.si T        
Klinc Kristina kristina.klinc(at)oslag.si       Ž  
Kljun Aleš ales.kljun(at)oslag.si T        
Knez Tjaša tjasa.knez(at)oslag.si   A      
Kocjančič Nataša natasa.kocjancic(at)oslag.si T        
Kokalj Neža neza.kokalj(at)oslag.si     J    
Komel Aja aja.komel(at)oslag.si   A J    
Kos Jana jana.kos(at)oslag.si   A      
Krištof Nastja nastja.kristof(at)oslag.si     J    
Krivec Darja darja.krivec(at)oslag.si T A      
Krivec Verena verena.krivec(at)oslag.si T        
Kržišnik Maja maja.krzisnik(at)oslag.si T        
Kumer Meta meta.kumer(at)oslag.si     J    
Kump Gašper gasper.kump(at)oslag.si   A      
Kump Špela spela.kump(at)oslag.si   A      
Kumše Katja katja.kumse(at)oslag.si     J    
Kurbus Sara sara.kurbus(at)oslag.si         K
Lavrenčič Nina nina.lavrencic(at)oslag.si T        
Lipovšek Matjaž matjaz.lipovsek(at)oslag.si T   J Ž  
Lovšin Kaja kaja.lovsin(at)oslag.si T A J    
Lukan Somoza Lea lea.lukansomoza(at)oslag.si   A      
Lupšina Mateja mateja.lupsina(at)oslag.si T        
Majzelj Kralj Maja maja.majzeljkralj(at)oslag.si T        
Marković Simona simona.markovic(at)oslag.si T A      
Marolt Nataša natasa.marolt(at)oslag.si   A      
Martinc Petra petra.martinc(at)oslag.si   A      
Mehle Jasna jasna.mehle(at)oslag.si   A      
Mehlin Germana germana.mehlin(at)oslag.si T        
Mišič Maja maja.misic(at)oslag.si       Ž  
Mrak Anja anja.mrak(at)oslag.si       Ž  
Mrzelj Miša misa.mrzelj(at)oslag.si   A      
Novljan Andrej andrej.novljan(at)oslag.si T        
Pečelin Janja janja.pecelin(at)oslag.si       Ž K
Pečnik Jožica jozica.pecnik(at)oslag.si T        
Pekolj Zvonka zvonka.pekolj(at)oslag.si     J    
Perko Andrejka andrejka.perko(at)oslag.si         K
Peršin Simona simona.persin(at)oslag.si   A      
Peršolja Tina tina.persolja(at)oslag.si       Ž  
Peterlin Alenka alenka.peterlin(at)oslag.si   A      
Pevec Suzana suzana.pevec(at)oslag.si T        
Pirnat Dragica dragica.pirnat(at)oslag.si   A      
Pogačar Helena helena.pogacar(at)oslag.si T        
Pogorelčnik Burger Tanja tanja.pogorelcnikburger(at)oslag.si       Ž  
Ponikvar Urška urska.ponikvar(at)oslag.si T   J    
Potočnik Sandra sandra.potocnik(at)oslag.si   A      
Potokar Simona simona.potokar(at)oslag.si   A      
Potokar Blatnik Ana ana.potokarblatnik(at)oslag.si       Ž  
Radujko Petra petra.radujko(at)oslag.si T        
Rakar Irena irena.rakar(at)oslag.si       Ž  
Rebič Černe Ana ana.rebiccerne(at)oslag.si T        
Ristanović Tanja tanja.ristanovic(at)oslag.si T        
Skender Žužek Mateja mateja.skenderzuzek(at)oslag.si T        
Skočir Petra petra.skocir(at)oslag.si T A   Ž  
Stanovnik Katarina Petra katarinapetra.stanovnik(at)oslag.si T        
Steklačič Karmen karmen.steklacic(at)oslag.si     J    
Steklasa Marta marta.steklasa(at)oslag.si T        
Strnad Milena milena.strnad(at)oslag.si T        
Strojan Marko marko.strojan(at)oslag.si T     Ž  
Stropnik Kunič Nina nina.stropnikkunic(at)oslag.si T        
Šabić Jasmina jasmina.sabic(at)oslag.si T        
Šajn Lidija lidija.sajn(at)oslag.si         K
Šeme Mušič Polona polona.sememusic(at)oslag.si     J    
Škoda Škerjanc Mojca mojca.skodaskerjanc(at)oslag.si T        
Šuštar Meglen Ana ana.sustarmeglen(at)oslag.si T     Ž K
Tesovnik Romana romana.tesovnik(at)oslag.si T        
Thaler Estera estera.thaler(at)oslag.si T        
Thaler Igor igor.thaler(at)oslag.si T        
Tomažin Jana jana.tomazin(at)oslag.si T        
Tomšič Dejan dejan.tomsic(at)oslag.si T        
Traven Maruša marusa.traven(at)oslag.si     J    
Turk Vida vida.turk(at)oslag.si T        
Uratnik Bernardka bernardka.uratnik(at)oslag.si T        
Vehar Bruno bruno.vehar(at)oslag.si T        
Vidmar Sabina sabina.vidmar(at)oslag.si T        
Vovk Antonela antonela.vovk(at)oslag.si   A      
Vrhovec Darja darja.vrhovec(at)oslag.si     J    
Zajc Urška urska.zajc(at)oslag.si T        
Zaletelj Helena helena.zaletelj(at)oslag.si     J    
Zalokar Kuhar Helena helena.zalokarkuhar(at)oslag.si T        
Zidar Nataša natasa.zidar(at)oslag.si     J    
Zupančič Mateja mateja.zupancic(at)oslag.si T        
Žagar Tanja tanja.zagar(at)oslag.si       Ž  
Žerdin Irena irena.zerdin(at)oslag.si T        

 

 

Dopoldanske govorilne ure

Staršem je tedensko omogočen stik z učitelji v času dopoldanskih govorilnih ur.

4. in 5. razredi na Tovarniški imajo malico med 9.15 in 9.35. Njihova 2. šolska ura traja od 9.35 do 10.20.

 • T: ME Tovarniška
 • A: DE Adamičeva
 • J: PŠ Št. Jurij
 • Ž: PŠ Žalna
 • K: PŠ Kopanj

Seznam dopoldanskih govorilnih ur

 

Razredniki

 • T: ME Tovarniška
 • A: DE Adamičeva
 • J: PŠ Št. Jurij
 • Ž: PŠ Žalna
 • K: PŠ Kopanj

 

Razredniki v šolskem letu 2022/23

Dislocirana enota Adamičeva

1. a Jana Kos, Tanja Galli

1. b Brigita Bobnar, Simona Peršin

1. c Petra Giovani, Dragica Pirnat

1. d Špela Kump,

2. a Andreja Bolkovič 

2. b Saša Kastelic

2. c Tjaša Knez

3. a Miša Mrzelj

3. b Nataša Marolt

3. c Tanja Žagar

3. d Gašper Kump

 

Matična enota Tovarniška

4. a Petra Klinc 

4. b Sabina Benedik

4. c Irena Žerdin

5. a Suzana Pevec

5. b Germana Mehlin

6. a Bruno Vehar

6. b Estera Thaler

6. c Špela Bagon 

6. d Andrej Novljan

6. e Jana Tomažin 

6. f Mateja Lupšina

7. a Jožica Pečnik

7. b Nina Stropnik Kunič

7. c Melita Kastelic

7. d Maja Majzelj Kralj

7. e Barbka Gabrijel Cotič

8. a Urška Zajc

8. b Mateja Skender Žužek

8. c Špela Klančar

8. d Mojca Škoda Škerjanc

9. a Helena Pogačar

9. b Katarina Petra Stanovnik

9. c Igor Thaler

9. d Ana Rebič Černe

9. e Mateja Zupančič

 

Podružnična šola Št. Jurij

1. a Polona Šeme Mušič, Helena Zaletelj

2. a Darja Vrhovec

3. a Karmen Steklačič

3. b Maruša Traven

4. a Nataša Zidar

5. a Alenka Gazi Legan

5. b Zvonka Pekolj

 

Podružnična šola Kopanj

1. a/2. a/3. a Sara Kurbus, Lidija Čepe

4. a/5. a   Andrejka Perko

 

Podružnična šola Žalna

1. a Anja Mrak, Stanislava Erjavec

2. a Maja Mišič

3. a Ana Potokar Blatnik

4. a Irena Rakar

4. b Mateja Erjavec Mihovec

5. a Tanja Pogorelčnik Burger

 

Spremenjeno: 22. 12. 2022