Govorilne ure in roditeljski sestanki 2019/20

Roditeljski sestanki in popoldanske govorilne ure bodo na posameznih enotah naše šole po določenem razporedu. Z vsakim učiteljem se bo možno pogovoriti tudi v času dopoldanskih govorilnih ur, ki jih ima vsak učitelj v svojem urniku enkrat tedensko.

Razpored:

 

 

Roditeljski sestanki

1. roditeljski sestanek Ob 16.30 Ob 17.00 Ob 18.00
DE Adamičeva 3. 9. 2019 (2. in 3. razred)

29. 8. 2019 (1. razred)

3. 9. 2019 (4. in 5. razred)

ME Tovarniška 10. 9. 2019 (6. in 7. razred) 10. 9. 2019 (8. in 9. razred)
PŠ Št. Jurij 9. 9. 2019 (2. in 3. razred) 29. 8. 2019 (1. razred) 9. 9. 2019 (4. in 5. razred)
PŠ Žalna 5. 9. 2019 (1., 2. in 3. razred)  5. 9. 2019 (4. in 5. razred)
PŠ Kopanj  11. 9. 2019

 

2. roditeljski sestanek Razredna stopnja Predmetna stopnja

1., 2., 3., 6., 7. razred ob 16.30

4., 5., 8., 9. razred ob 18.00

Matična šola

PŠ Kopanj

PŠ Žalna

PŠ Št. Jurij

ponedeljek, 3. 2. 2020 torek, 4. 2. 2020
3. roditeljski sestanek skliče razrednik glede na vsebino (šola v naravi, tabor, poklicno usmerjanje ipd.).

 

Popoldanske govorilne ure

Podružnične šole, DE Adamičeva (17.00–18.30) Tovarniška (17.00–18.30)
Ponedeljek, 14. 10. 2019 Torek, 15. 10. 2019
Ponedeljek, 11. 11. 2019 Torek, 12. 11. 2019
Ponedeljek, 9. 12. 2019 Torek, 10. 12. 2019
Ponedeljek, 9. 3. 2020 Torek, 10. 3. 2020
Ponedeljek, 6. 4. 2020 Torek, 7. 4. 2020
Ponedeljek, 11. 5. 2020 Torek, 12. 5. 2020

Strokovni delavki Milena Strnad in Elida Antonič imata govorilne ure od 17.45 do 18.30.

 

Kontaktni podatki in lokacije popoldanskih GU strokovnih delavcev

 • T: ME Tovarniška
 • A: DE Adamičeva
 • J: PŠ Št. Jurij
 • Ž: PŠ Žalna
 • K: PŠ Kopanj
***Vsi e-poštni naslovi, objavljeni na spletnih straneh OŠ LA Grosuplje, vsebujejo namesto znaka "@" nadomestni zapis "(at)" zaradi varovanja šolskih e-poštnih naslovov pred neželeno pošto. Prosimo vas, da pri pošiljanju e-pošte zapis "(at)" zamenjate z znakom "@". Hvala za razumevanje.

 

Dopoldanske govorilne ure

Staršem je tedensko omogočen stik z učitelji v času dopoldanskih govorilnih ur.

 

 • T: ME Tovarniška
 • A: DE Adamičeva
 • J: PŠ Št. Jurij
 • Ž: PŠ Žalna
 • K: PŠ Kopanj

Seznam dopoldanskih govorilnih ur:

 

 

Razredniki in matične učilnice

 • T: ME Tovarniška
 • A: DE Adamičeva
 • J: PŠ Št. Jurij
 • Ž: PŠ Žalna
 • K: PŠ Kopanj

 

  Razrednik Mat. učilnica
A 1. a Bobnar, B. A_U5-P
A 1. b Pirnat, D. A_U1-P
A 1. c Kos, J. A_U4-P
A 2. a Knez, T. A_U6-1
A 2. b Benedik, S. A_U1-1
A 2. c Kastelic, Saš. A_U3-1
A 3. a Gačnik, A. A_U2-P
A 3. b Kastelic, L. A_U2-1
A 3. c Bolkovič, A. A_U3-K
A 4. a Žerdin, I. A_U5-1
A 4. b Vidic, Mar. A_U1-K
A 4. c Ziherl, Z. A_U3-P
A 5. a Erjavec, Sab. A_U2-K
A 5. b Kastelec, N. A_U4-K
A 5. c Pevec, S. A_U4-1
T 6. a Remše, T. T_U4-P(vrt2)
T 6. b Obrovnik Hlačar, M. T_U8-VP(fiz)
T 6. c Thaler, I. T_U1-VP(mat1)
T 6. d Uratnik, B. T_U9-VP(mat2)
T 6. e Zupančič, M. T_U10-1(geo2)
T 7. a Daugul, I. T_U4-1(slj2)
T 7. b Vehar, B. T_U3-VP(zgo)
T 7. c Medved, A. T_U3-P(vrt1)
T 7. d Bagon, Š. T_U1-1(slj3)
T 7. e Hočevar, K. T_U9-1(slj4)
T 8. a Tomažin, J. T_U6-1(kem)
T 8. b Jamnik, B. T_U5-1(slj1)
T 8. c Novljan, A. T_U7-VP(teh1)
T 8. d Krajcer, B. T_U2-1(tja2)
T 8. e Lenart, L. T_U3-1(tja1)
T 9. a Zalokar Kuhar, H. T_U8-1(lvz)
T 9. b Krivec, V. T_U4-VP(geo1)
T 9. c Pogačar, H. T_U7-1(bio)
T 9. d Kastelic, M. T_U2-VP(mat3)
K 1. a Čepe, L. K_U2-1
K 2. a Čepe, L. K_U2-1
K 3. a Čepe. L. K_U2-1
K 4. a Perko, A. K_U4-1
K 5. a Perko, A. K_U4-1
Ž 1. a Mrak, A. Ž_U1-P
Ž 1. b Zrimšek, Š. Ž_Kab2-1
Ž 2. a Mišič, M. Ž_U2-P
Ž 3. a Trontelj, N. Ž_U1-1
Ž 3. b Kump, Š. Ž_U4-1
Ž 4. a Rakar, I. Ž_U2-1
Ž 4. b Žagar, T. Ž_Kab1-1
Ž 5. a Klinc, P. Ž_U3-1
J 1. a Šeme Mušič, P. J_U1-1
J 2. a Vrhovec, D. J_U3-1
J 2. b Mrzelj, M. J_U1-P
J 3. a Steklačič, K. J_U4-1
J 3. b Traven, M. J_Ks1-P
J 4. a Zidar, N. J_U5-1
J 4. b Sokolovič, M. J_U2-P
J 5. a Gazi Legan, A. J_U2-1

Zaradi novih vpisov je po 19. 8. 2019, ko so učenci po pošti prejeli obvestila za novo šolsko leto, na PŠ Št. Jurij prišlo do oblikovanja dveh novih oddelkov: 2. b J in 3. b J. Starši lahko dobite informacije o tem, v kateri oddelek je vaš drugošolec/tretješolec iz PŠ Št. Jurija vključen, osebno pri svetovalni delavki Meti Kumer v sredo, 28. 8. 2019, med 8. in 14. uro.

 

 

------------------------
Zadnja sprememba: 16. 9. 2019, 0.24