V obdobju med 1. in 11. aprilom 2021 bo pouk potekal na daljavo.

Navodila za učenje 1. in 2. aprila 2021 bodo učitelji učencem podali ustno ali jih objavili v spletnih učilnicah. Učitelji bodo učence seznanili, katere ure pouka bodo potekale prek zooma.

Navodila za učenje v tednu od 6. do 9. 2021 bodo v celoti objavljena v spletnih učilnicah. Na spletni strani šole bomo objavili šolski urnik pouka prek zooma.

Za učence prvega triletja, katerih starši delajo v kritični infrastrukturi in bodo predložili potrdilo delodajalca, bo organizirano varstvo. Varstvo za učence vseh enot naše šole bomo izvajali na dislocirani enoti Adamičeva od 7.00 do 16.00. Starši, ki boste otroke vključili v varstvo, seznanite razrednike in jim posredujte potrdilo delodajalca. Posredujte tudi informacijo, katere obroke bo otrok v šoli prevzemal (malico, kosilo, popoldansko malico).

Za ostale učence bo šola organizirala topel obrok. Več informacij o toplem obroku si preberite na spletni strani, kjer se lahko nanj tudi prijavite.

 

Vodstvo šole