i-šola

Arnesove e-storitve za učence
 E-pošta

E-pošta se uporablja v nekomercialne namene kot podpora pouku. Dostop do e-poštnih predalov je prek spletne strani: https://webmail.arnes.si/posta/. Učenci pridobijo dostop do e-pošte tako, da starši izpolnijo prijavnico, ki jo posreduje posamezni učitelj, ki to storitev potrebuje za pouk svojega predmeta. Pri e-poštnem komuniciranju veljajo Pravila šolskega reda in pravila uporabe omrežja Arnes.

Ustvarjanje spletišč

Arnes Splet se uporablja v nekomercialne namene kot podpora pouku. Učenci pridobijo dostop za uporabo tako, da starši izpolnijo prijavnico, ki jo posreduje učitelj, ki potrebuje to storitev za pouk. Pri delu veljajo Pravila šolskega reda in pravila uporabe omrežja Arnes.

Eduroam

Eduroam je brezžično omrežje, ki se uporablja v izobraževalne namene. Dostop do omrežja pridobijo učenci tako, da starši izpolnijo prijavnico, ki jo posreduje učitelj, ki potrebuje Eduroam za pouk. Pri uporabi omrežja veljajo Pravila šolskega reda in pravila uporabe omrežja Arnes. (Nastavitve za povezavo posameznih naprav se najdejo na Arnesovi strani.)

Spletne učilnice

Spletne učilnice se uporabljajo v nekomercialne namene kot podpora pouku. Učenci pridobijo dostop do spletnega mesta tako, da starši izpolnijo prijavnico, ki jo posreduje učitelj, ki je pripravil spletno učilnico. Pri delu v spletnih učilnicah veljajo Pravila šolskega reda in pravila uporabe omrežja Arnes.

O365

Dostop do storitve prenosa paketa O365 učenci pridobijo tako, da starši izpolnijo prijavnico, ki jo posreduje računalnikarka – organizatorica inf. dejavnosti Marina Furlan.

—————————————

Sprememba gesel za storitve

E-pošta: po prijavi v predal: > “Osebne nastavitve” > “Geslo”.

AAI NetID račun: prijava z AAI računom na spletno stran https://mdm.arnes.si/Prijava/Login.aspx, podrobneje v navodilih na spletnem naslovu https://aai.arnes.si/aai/sioidm

————————————–

Dostop do storitev se dodeljuje učencem izključno za uporabo v izobraževalne namene. OŠ LA Grosuplje si pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, če presodi, da uporabnik nedopustno uporablja storitev in omrežje. Za nedopustno uporabo storitve oz. omrežja se šteje vsako ravnanje v obliki storitve ali opustitve, zaradi katerega OŠ LA Grosuplje ali komu tretjemu nastane, ali bi lahko nastala škoda, ali pa uporablja storitev oz. omrežje v nasprotju z nameni, zaradi katerih je bila storitev oz. omrežje vzpostavljeno. Za nedopustno uporabo se šteje zlasti: (1) omogočanje dostopa do omrežja tretjim osebam (to vključuje posojanje dodeljenega uporabniškega imena komurkoli), (2) poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku, (3) namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja, (4) oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem, (5) uničevanje, spreminjanje, pošiljanje, kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov, (6) ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali pornografsko vsebino, (7) posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov servisom na omrežju.


 

E-storitve za zaposlene
E-zbornica
E-pošta
Eduroam
O365
Spletne učilnice
eAsistent

 


SIO 2020

Ob koncu šolskega leta 2016/17 smo se vključili v projekt SIO 2020 pod okriljem Arnes-a. Štiriletni “Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju” omogoča vzgojno-izobraževalnim zavodom sofinanciranje izgradnje brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme ter razvija e-storitve in e-vsebine. Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).


Naše vozlišče na Tovarniški je odprlo optične povezave še šestim zavodom v Grosupljem

V začetku oktobra 2016 je na Tovarniški pričelo z delovanjem vozlišče, ki omogoča optično povezavo več zavodom v Grosupljem. 19. 10. 2016 sta optični dostop do interneta dobili tudi stavbi na Tovarniški cesti 14 in Adamičevi cesti 29.

Od leta 2014 smo sodelovali v vseslovenskem projektu “IR optika“, katerega namen je bila vzpostavitev optične povezljivosti za organizacije s področja izobraževanja in raziskovanja do ene skupne ali več skupnih priklopnih točk s povezavo v Slovensko akademsko in izobraževalno omrežje – Arnes. Tako vzpostavljene optične povezave so omogočile ultra hitre (večgigabitne) povezave organizacij v skupno zaprto omrežje Arnes, kar pomeni zmogljivo, dolgoročno stabilno in trajno komunikacijsko rešitev.

 


Projekt Varno z e-kolesom

V okviru kolesarskega izpita se je v šolskem letu 2015/2016 začel šolski projekt ozaveščanja o varovanju osebnih podatkov in obnašanja na spletu za učence petih razredov. Vodi ga Alenka Zabukovec, sodelujejo tudi vse razredničarke petega razreda. Inovativni pristop, aktualne vsebine in velik entuziazem so temelj, zaradi katerega uspeh (večja ozaveščenost) ne bi smel izostati.

V okviru pouka računalniških predmetov na Tovarniški bo celo šolsko leto velik poudarek na temi varne rabe interneta in varovanju osebnih podatkov.