Izbirni predmeti, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2021/22

Spoštovani starši in učenci,

na podlagi zbranih prijav na izbirne predmete za prihodnje šolsko leto, smo izbrali predmete, ki se bodo izvajali.

Učenci bodo v šoli prejeli obrazec Pregled prijav na izbirne predmete za leto 2021/22. V primeru, da vam izbrani predmeti ne ustrezajo, jih lahko še zamenjate s predmeti na spodnjem seznamu. Vloga za spremembo izbirnih predmetov posredujete pomočnici ravnateljice Darji Krivec na elektronski naslov darja.krivec(at)oslag.si do vključno srede, 12. 5. 2021.

S spoštovanjem,
vodstvo šole

a) OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:
7. razred:

 • Italijanščina I
 • Likovno snovanje I
 • Nemščina I
 • Obdelava gradiv – les
 • Računalništvo – urejanje besedil
 • Sodobna priprava hrane
 • Šah – šahovske osnove
 • Šport za zdravje in šport za zdravje – tabor

8. razred:

 • Italijanščina II
 • Kemija – poskusi v kemiji
 • Likovno snovanje II
 • Nemščina II
 • Obdelava gradiv – umetne snovi
 • Računalništvo – multimedija
 • Šah – šahovske strategije
 • Šolsko novinarstvo
 • Šport – izbrani šport: košarka, nogomet, odbojka

9. razred:

 • Italijanščina III
 • Kemija v življenju
 • Kemija – poskusi v kemiji
 • Likovno snovanje III
 • Nemščina III
 • Obdelava gradiv – kovine
 • Računalništvo – računalniška omrežja
 • Šah – šahovsko kombiniranje
 • Šport za sprostitev
 • Turistična vzgoja

b) NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

ME Tovarniška:

4., 5. in 6. razred:

 • Nemščina – drugi tuji jezik
 • Italijanščina – drugi tuji jezik
 • Računalništvo
 • Šport

7., 8. 9. razred:

 • Francoščina – drugi tuji jezik

DE Adamičeva

1. razred:

 • Angleščina – prvi tuji jezik

PŠ Kopanj

4., 5. razred:

 • Računalništvo

PŠ Št. Jurij

1. razred:

 • Angleščina – prvi tuji jezik

4., 5. razred:

 • Računalništvo
 • Šport

PŠ Žalna

1. razred:

 • Angleščina – prvi tuji jezik

4., 5. razred:

 • Računalništvo
 • Šport

 

 

Oznake: , ,