Od 5. 5. 2020 do 15. 5. 2020 so odprte elektronske prijave na dejavnosti in storitve v šolskem letu 2020/2021.

Vaše otroke lahko prijavite na:1. razred: jutranje varstvo (Navodilo za izvedbo prijave)

1. do 5. razred: podaljšano bivanje (Navodilo za izvedbo prijave)

1. do 9. razred: šolska prehrana (Navodilo za izvedbo prijave)

4. do 6. razred: neobvezni izbirni predmet (Navodilo za izvedbo prijave)

7. do 9. razred: obvezni in neobvezni izbirni predmet (Navodilo za izvedbo prijave)

V publikaciji Izbirni predmeti 2020/2021 objavljamo kratke predstavitve razpisanih izbirnih predmetov.

Prijave izvedete preko eAsistenta za starše. Za pomoč se lahko obrnete na pomočnico ravnateljice Darjo Krivec na e-poštni naslov darja.krivec(at)oslag.si.

Grosuplje, 5. 5. 2020                                                                        Vodstvo šole