Od ponedeljka, 19. 10. 2020, do preklica bo pouk za učence od 6. do 9. razreda potekal na daljavo prek spletnih učilnic.

Podatke in navodila, kako vstopiti v spletne učilnice, so učenci že prejeli. Ogledate pa si lahko tudi video navodila. Kdor ima še kakšno vprašanje, se lahko obrne na razrednika ali učiteljico Marino Furlan.

Gradivo za učenje bo objavljeno v ponedeljek zjutraj.

Poleg pouka se bodo izvajali tudi dopolnilni in dodatni pouk, učna pomoč, dodatna strokovna pomoč, individualna in skupinska pomoč, pouk slovenščine za priseljence.

Ocenjevanja, ki so bila predvidena v tednu med 19. in 23. 10. 2020, bodo prestavljena. O novih datumih bodo učence seznanili učitelji, ko bo to mogoče.

Učitelji bodo delo učencev sproti spremljali. Učenci naj učenju namenijo dopoldanski čas, na enak način kot bi to storili pri pouku v šoli. Predlagamo, da se učenci učenja lotijo z vso resnostjo in zavzetostjo, spremljajo sporočila učiteljev, opravljajo naloge in se odzivajo.

Uspešno in zdravo vam želimo.

Vodstvo šole