Namen šolskih spletnih strani

Spletišče OŠ LA Grosuplje je pripravljeno z namenom predstaviti osnovne podatke o šoli (vizitka šole s kontaktnimi podatki, katalog informacij javnega značaja s politiko varovanja osebnih podatkov, šolski okoliš in prevozi idr.), hkrati pa v čim večji meri predstaviti tudi delo in življenje učencev, učiteljev in drugih deležnikov šole (šolski dokumenti, organizacija dela in načrti za aktualno šolsko leto, poročila/novice o dogodkih idr.).

Omejitev odgovornosti

Šola bo skušala zagotavljati ažurnost in točnost podatkov na spletišču, vendar za njihovo točnost, popolnost in celovitost ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Šola si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Niti šola, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletišča OŠ LA Grosuplje, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletišča in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.

Spletne strani šole vsebujejo tudi povezave do spletišč drugih fizičnih in pravnih oseb, ki pa niso v pristojnosti šole, zato šola ne prevzema nobenih odgovornosti v zvezi z njihovo vsebino in delovanjem.

Spletišče OŠ LA Grosuplje je  intelektualna lastnina OŠ LA Grosuplje. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitev trajne ali začasne neuporabnosti podatkov na spletnih straneh OŠ LA Grosuplje. Prav tako je kazniv vsak poskus nepooblaščenega dostopanja do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema OŠ LA Grosuplje.

Pravica in omejitev uporabe

Vsi podatki na tem spletišču so predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir navedena OŠ LA Grosuplje.

Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje ali razširjanje podatkov na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja OŠ LA Grosuplje, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletišča OŠ LA Grosuplje za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo, ki ne škoduje nikomur.

To pravno obvestilo lahko OŠ LA Grosuplje kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki. Uporaba spletišča v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletišče na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Varstvo podatkov

OŠ LA Grosuplje zbira podatke o uporabi tega spletišča, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke obiskovalcev oz. uporabnikov. OŠ LA Grosuplje te sumarne anonimne podatke uporablja za povečanje uporabne vrednosti spletišča in v statistične namene.

Zaradi varovanja e-poštnih naslovov pred neželeno pošto vsi e-poštni naslovi, objavljeni na spletnih straneh OŠ LA Grosuplje, vsebujejo namesto znaka “@” nadomestni zapis “(at)”.  Pri pošiljanju e-pošte zapis “(at)” zamenjajte z znakom “@”.

Odgovorne osebe

Vsebino na spletišču OŠ LA Grosuplje ureja uredniški odbor v skladu z dokumentom “Priporočila za objavljanje na šolskih spletnih straneh”.

 


Več o politiki varstva osebnih podatkov OŠ LA Grosuplje: Vizitka šole > Katalog informacij javnega značaja > Politika varstva osebnih podatkov