Spoštovani učenci in starši,

poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 1. in za učence od 4. do 9. razreda v š. l. 2018/2019.

Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Vsebina izbirnih predmetov je predstavljena v publikaciji Izbirni predmeti na OŠ LA Grosuplje (za 2018-2019), podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS: obvezni izbirni in neobvezni izbirni.

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:

  • 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka tedensko obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši;
  • 1. razreda in učenec od 4. do 9. razreda lahko izbere največ dve uri pouka tedensko neobveznih izbirnih predmetov. Učenec lahko neobveznega predmeta sploh ne izbere. Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno (odsotnost bo potrebno opravičiti), prav tako bo ocena neobveznega izbirnega predmeta enakovredna ostalim.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši podpišejo izjavo na prijavnici.

Prijavnice so učenci oddali v aprilu 2018.

Na osnovi prijav smo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere je bilo prijavljeno zadostno število učencev v skladu z veljavno zakonodajo. Ker so neobvezni izbirni predmeti del razširjenega programa šole, se lahko izvajajo izven rednega pouka (lahko 6. šolsko uro in/ali 7. šolsko uro). Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko.

V obvestilu je seznam obveznih in neobveznih izbirih predmetov za šolsko leto 2018/19.

 

Sprememba izbirnih predmetov

Na začetku šolskega leta (do 7. septembra 2018) je obstajala možnost zamenjave predmeta oz. prijave/odjave v skladu z že oblikovanimi skupinami v oddelku oz. če je bil prostor v skupini. Vse prejete vloge so bile obravnavane in, v skladu z zakonodajo, tudi rešene 13. 9. 2018. Učenci so dobili nove urnike z določenimi datumi veljavnosti, do prejema novih urnikov so učenci obiskovali pouk po obstoječem urniku.

 

Vodstvo šole

 

 

 

 

 

 

***Vsi e-poštni naslovi, objavljeni na spletnih straneh OŠ LA Grosuplje, vsebujejo namesto znaka "@" nadomestni zapis "(at)" zaradi varovanja šolskih e-poštnih naslovov pred neželeno pošto. Prosimo vas, da pri pošiljanju e-pošte zapis "(at)" zamenjate z znakom "@". Hvala za razumevanje.