Od ponedeljka, 9. 11. 2020, bo potekal pouk na daljavo. V tem času bomo na šoli pripravljali brezplačen topel obrok za učence, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 €; to je 3. dohodkovni razred otroškega dodatka oz. 2. razred državne štipendije.
Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Brezplačne tople obroke bomo izdajali vsak delovni dan na naslednjih enotah:

  • na matični enoti Tovarniška ob 12.30,
  • na podružnični šoli Žalna ob 12.00,
  • na podružnični šoli Št. Jurij ob 12.00.

Prevzemnikom obrokov priporočamo, da imate s seboj nosilno vrečko.

Prosimo vas, da do sobote, 7. 11. 2020, do 14. ure podate prijavo na brezplačen topli obrok prek spletnega obrazca.

 

Vodstvo šole