Že sliši se čisto drugače…

Ko zaslišite Bela krajina, zveni kot ime iz pravljice.
Resnica ni daleč… 

OKVIRNI PROGRAM*

7.15  ODHOD S TOVARNIŠKE 

  POSTANEK NA POTI – KAVA, ROGLJIČEK

9.00 RADOVICA – OBISK OSNOVNE ŠOLE BISTRA BUČA

Naše popotovanje začnemo v Radovici, kjer bomo obiskali Osnovno šolo Bistra buča. V stari, tipični leseni belokranjski hiši iz 18. stoletja na humorističen, zabaven in hkrati poučen način spoznavamo Belo krajino, njeno zgodovino, kulturo, belokranjsko nošo, glasbila, kulinarične značilnosti… Vse to vas bo naučil strog in pravičen učitelj, ki še zmeraj prisega na palico ter klečanje na koruzi. Le nekaj korakov od Bistre buče si bomo v posebni sobi ogledali 27.000 let stare kosti jamskega medveda ter pohištvo, kakršno so imeli v kmečkih hišah nekdaj.

11.30  Po igrivi in zabavni učni uri sledi MALICA.

13.00 OGLED MUZEJSKE HIŠE SEMIČ

Po kosilu pa naše popotovanje nadaljujemo v trško jedro Semiča, kjer si ogledamo Muzejsko hišo Semič. V stavbi, ki je stara več kot 180 let so na ogled tri stalne razstave. Ena izmed njih nas popelje v naravo Bele krajine. V njeno geologijo, kraški svet, vodo, običaje… Interaktivno, doživljajsko spoznavamo delček Bele krajine – Semiča prek pogleda zgodovine pokrajine, ljudi in vinogradništva, ki je res prepoznaven del belokranjske gastronomije. 

 


14.00 SPREHOD PO TRŠKEM JEDRU SEMIČA

Po ogledu muzejske hiše pa se sprehodimo po trškem jedru Semiča, ki je bogata zakladnica zgodovine: cerkev sv. Štefana, kapelica Male Terezike, hiše, kjer so bile včasih različne obrti z zaključkom na Učnem vrtu dr.Derganc, kjer bomo spoznali tri tematike: sadne vrste dreves, vinograd in zelišča.

 


15.00 IZVIR REKE KRUPE

Popotovanje po Beli krajini bomo zaključili na izviru reke Krupe, kraške lepotice, na kateri so včasih delovale2 žagi in 5 mlinov. Danes pa je reka življenjski prostor bele človeške ribice in endemita jamske školjke Kongerija Jalzici.

 

PRIHOD NA TOVARNIŠKO PREDVIDOMA OB 17.00.

* Strokovna ekskurzija je organizirana v sodelovanju z Javnim zavodom Kulturni center Semič.

PRIJAVE:

Prijavite se najkasneje do ponedeljka, 26. junija 2023 do 10. ure:

  • strokovni delavci vodjem enot
  • tehnični delavci pa vodji šolske prehrane.

Prav tako vodjem enot sporočite vašo odločitev za dan 29. 6. 2023:

A – udeležim se ekskurzije

B – koristim letni dopust 

C – koristim ure 

29. 6. 2023 bo šola zaprta. Zaposleni sporočite svojo odločitev. Vsem ostalim, ki tega ne boste storili, bo vaša odsotnost evidentirana kot koriščenje letnega dopusta, če ni razlog odsotnosti drugačen (bolniška, nega…)

Lepo povabljeni, da skupaj preživimo sproščen in prijeten dan.

dr. Barbara Rodica, ravnateljica