Društvo Radi pišemo z roko je že devetič organiziralo Teden pisanja  z roko. V tem projektu je tudi tokrat sodelovala naša šola. Učence smo spodbujali pri pisanju z roko, jih osveščali o tem, da je pisanje z roko še kako pomembna veščina, ki ima številne koristi za naš um, čustveno in ustvarjalno izražanje.

V okviru šolske skupnosti smo z učenci raziskovali čemu obeležujemo Teden pisanja z roko, zakaj je pisanje z roko pomembno. Učenci so na spletu poiskali nekaj misli znanih ljudi o pisanju in jih zapisali. Vse ugotovitve in misli so obesili na razstavni pano in jih tudi predstavili svojim sošolcem. Učiteljice so učencem prebrale rokopis ministra za vzgojo in izobraževanje, ki je v svojem zapisu prav tako izpostavil pomen pisanja z roko. Petošolci so bodočim prvošolcem napisali pismo, ki ga bodo prejeli ob vpisu v prvi razred. Učenke in učenci prvega razreda so se osredotočili na dejavnosti s pomočjo katerih so razvijali grafomotoriko. Ustvarili so skupinski podpis, saj so se do sedaj naučili že kar nekaj črk. Posebej so bili pozorni na pravilno poteznost črk, saj je ta pomembna in je namenjena lažjemu prehodu od pisanja tiskanih črk k pisanim, ki jih je treba pravilno povezovati med seboj, da dosežemo tekoče in hitro pisanje. Drugošolci, tretješolci in četrtošolci so v okviru letošnje teme “Zapis časa o nas” ustvarjali spomine za prihodnost. Sredi tedna pa smo prejeli tudi pismo ravnateljice in njen rokopis. Pozvala nas je, da ji napišemo pismo. Nekateri učenci v podaljšanem bivanju so se odzvali in ji napisali pismo. 

“Vsak dan vadite mišico pisanja, četudi je to samo črka, zabeležka ali seznam naslovov …  brez te vaje mišice zamrznejo.” (J. Yolen)

Zapisala: Janja Pečelin

Fotorografije: učiteljice

 

 

 

 

 

Oznake: , , , , , , ,