V času, ko poteka pouk na daljavo, na šoli skrbimo za prehrano učencev in družin, ki to potrebujejo.

Pripravljamo topel obrok, ki ga lahko po predhodni prijavi, prevzamete vsak delovni dan:

  • na matični enoti Tovarniška ob 12.30,
  • na podružnični šoli Žalna ob 12.00,
  • na podružnični šoli Št. Jurij ob 12.00.

Brezplačen obrok

Do brezplačnega toplega obroka so upravičeni učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 €; to je 3. dohodkovni razred otroškega dodatka oz. 2. razred državne štipendije.
Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Plačljiv obrok

Obroke lahko prevzamejo tudi tisti, ki do subvencije niso upravičeni, po ceni, ki jo je sprejel svet zavoda na korespondenčni seji 13. 11. 2020.

  • topel obrok za učence OŠ LA Grosuplje: 2,60 €,
  • topel obrok za družinske člane učencev OŠ LA Grosuplje: 3,10 €.

Prijava

Prijavo na topel obrok oddajte prek spletnega obrazca do petka, do 10. ure, za naslednji  teden in bo veljala do vaše odjave oziroma do preklica pouka na daljavo.

Odjava

Odjavo uredite v spletnem obrazcu za odjavo.

Neprevzeti obroki

Prijavljeni, a neprevzeti, obroki se zaračunajo.

Plačnik

Plačnik in prejemnik položnice ostane isti kot na pogodbi za prehrano.

 

Embalaža se ne bo dodatno zaračunala, s seboj prinesite le nosilno vrečko.

 

Vodstvo šole.