V 5.a smo zaključili s celoletnim kvizom Naravnih parki Slovenije, letos na temo Ptice. Pet učenk je celo leto pridno raziskovalo življenje ptic, tudi tistih, ki živijo na Radenskem polju. Raziskovanje je bilo zanimivo in tudi zahtevno. Nekateri videoposnetki so zelo nazorno prikazovali delo ptic, tako da smo bili hkrati navdušeni in presenečeni.

Ob zaključku projekta, v zadnjem tednu junija, nas je obiskala koordinatorica za naše področje,  ga. Tina Stepišnik. S seboj je prinesla tujerodne invazivne rastlinske vrste, ki v Sloveniji odvzemajo prostor našim rastlinam in se hitro širijo. To so npr.: zlata rozga, japonski dresnik, enoletna suhocvetnica, ambrozija, navadna amorfa, akacija … (več na https://www.tujerodne-vrste.info/  )

Nekaj teh smo našli na šolskem travniku. Izpulili smo jih zelo previdno. V kolikor te rastline že cvetijo, moramo z njimi ravnati previdno, da ne raztrosimo semen. Nato smo jih posušili. Po nekaj dneh smo jih odvrgli. Če jih na svojem zemljišču najdete tudi vi, jih odstranite in sežgite.

Gospa je s seboj prinesla tudi nekaj dvoživk, ki prebivajo v našem območju. Letos je bilo veliko žab in prav vse so zaščitene. Žab ne zadržujemo doma, to je prepovedano za vse ogrožene vrste.

Ob koncu je gospa Tina Stepišnik učenkam, ki so v letošnjem letu razrešile geslo kviza, podelila diplome in sestavljanko. Učenci so prejeli tudi knjižice o tujerodnih invazivnih rastlinskih vrstah, da bodo o tem podučili svoje starše. Ste morda vedeli, da lovorikovec ni najbolj primeren za vaš vrt ali živo mejo, saj je tujerodna vrsta?

Zapisala T.P.B., mentorica

 

Oznake: , , , , ,