Dragi učenci in spoštovani starši,

skladno z navodili pristojnega ministrstva in trenutno epidemiološko situacijo bomo šolsko leto začeli po modelu B-OŠ kot izhaja iz priporočil. Starši, naprošamo vas, da pozorno spremljate zdravstveno stanje vaših otrok.

POMEMBNO: V tednu od 31. 8. 2020 do 6. 9. 2020 je priporočljiva uporaba mask izven matične učilnice za vse starejše od 6 let. Predlagamo, da imajo učenci maske ustrezne velikosti ali drugo pokrivalo nosno-ustnega predela (šal ali rutico).

Prosimo vas, da v šoli upoštevate osnovna zdravstvena priporočila:

 1. V šolo pridemo zdravi – brez znakov okužbe dihal.
 2. Umivamo si roke.
 3. Skrbimo za higieno kihanja in kašlja.
 4. Ne dotikamo se obraza z neumitimi rokami.
 5. Vzdržujemo medosebno razdaljo 1,5 metra.
 6. Vsi, starejši od 6 let, nosijo zaščitne maske izven učilnice. Sprejemljiva je tudi druga oblika zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite).

 


Prvi šolski dan

Novo šolsko leto bomo začeli v torek, 1. 9. 2020.

 • Učenci od 2. do 9. razreda se ob 8.30 zberejo pred enoto, ki jo obiskujejo, in počakajo na označenih mestih.
 • Učenci 2. in 3. razreda iz Grosuplja se zberejo na dislocirani enoti Adamičeva, učenci 4. in 5. razreda na matični enoti Tovarniška.
 • Učenci bodo imeli dve uri razredne ure, nato bo pouk potekal po urniku.
 • Učenci razredne stopnje naj imajo s seboj torbo z vsemi šolskimi potrebščinami in copate.
 • Učenci predmetne stopnje naj imajo s seboj torbo, pisalo, beležko in copate.
 • Prvi šolski dan ne bo jutranjega varstva, podaljšano bivanje bo organizirano do 16.30.
 • Organizirana bosta malica in kosilo.
 • Avtobusi bodo vozili po ustaljenem voznem redu.

 


Sprejemi prvošolcev bodo potekali v torek, 1. 9. 2020, po naslednjem razporedu:

Dislocirana enota Adamičeva:

1. A ob 9.30,
1. B ob 9.45,
1. C ob 10.00,
1. D ob 10.15,

Podružnična šola Št. Jurij ob 9.00,

Podružnična šola Žalna ob 11.00,

Podružnična šola Kopanj ob 12.30.

 


Roditeljski sestanki

Spoštovani starši, roditeljskega sestanka se udeležite le, če ste zdravi. Ob vhodu v šolsko stavbo bo omogočeno razkuževanje rok. Nadenite si zaščitno masko. V razredu si izberite mesto, na katerem boste sedeli in ga ne menjajte. Stoli bodo postavljeni na ustrezni razdalji, zato jih ne premikajte. Sestanka naj se udeleži le eden od staršev.

Prvi razred

Ponedeljek, 31. 8. 2020

Dislocirana enota Adamičeva

1. A ob 16.30,
1. B ob 16.45,
1. C ob 17.00,
1. D ob 17.15,

Podružnična šola Št. Jurij ob 17.00,

Podružnična šola Žalna ob 17.00.

Torek, 1. 9. 2020

Podružnična šola Kopanj: po sprejemu prvošolcev.

Dislocirana enota Adamičeva

Ponedeljek, 7. 9. 2020

2. A – 16.30
2. B – 16.40
2. C – 16.50
3. A – 17.00
3. B – 17.10
3. C – 17.20

Matična enota Tovarniška

Torek, 8. 9. 2020
4. A – 16.30
4. B – 16.40
4. C – 16.50
5. A – 17.00
5. B – 17.10
5. C – 17.20 
Sreda, 9. 9. 2020
6. A – 16.30
6. B – 16.40
6. C – 16.50
6. D – 17.00
7. A – 17.10
7. B – 17.20
7. C – 17.30
7. D – 17.40
7. E – 17.50
Četrtek, 3. 9. 2020
8. A – 16.30
8. B – 16.40
8. C – 16.50
8. D – 17.00
8. E – 17.10
9. A – 17.20
9. B – 17.20
9. C – 17.40
9. D – 17.50
9. E – 18.00

 

Podružnična šola Št. Jurij Podružnična šola Žalna Podružnična šola Kopanj
Torek, 8. 9. 2020
2. A – 16. 30
3. A – 16. 40
3. B – 16. 50
4. A – 17.00
4. B – 17. 10
5. A – 17. 20
5. B – 17.30
Torek, 8. 9. 2020
2. A – 16. 30
2. B – 16. 40
3. A – 16. 50
4. A – 17.00
4. B – 17. 10
5. A – 17. 20
5. B – 17.30
Ponedeljek, 7. 9. 2020
2. A/3. A – 16.30
4. A/5. A – 16.40 

 


Šolski prevozi

Šolski avtobusi bodo vozili po običajnih voznih redih.  Na relaciji Grosuplje – Luče – Grosuplje bo avtobus ustavljal tudi na novem postajališču pri gostišču Lunca.

POMEMBNO: Nošenje zaščitne maske je za vse potnike na šolskih avtobusih obvezno. V primeru, da učenci maske ne bodo imeli, jim ne bo dovoljeno vstopiti na avtobus.

 


Zamenjava izbirnih predmetov

V izrednih primerih lahko starši posredujejo prošnjo za zamenjavo izbirnega predmeta, ki ga obiskuje njihov otrok. Pisno obrazložitev z navedbo spremembe posredujejo razredniku do 11. 9. 2020. Vloge bodo obravnavane v mesecu septembru. V času reševanja vloge učenec obiskuje pouk izbirnega predmeta, ki ga ima na urniku 1. 9. 2020.

 

Vabimo vas, da še naprej spremljate obvestila na šolski spletni strani.

Ostanite zdravi.

Vodstvo šole

 

Oznake: , , , , , , , , , , , , ,