Tekmovanja 2022/23

Tekmovanje Šolsko Regijsko Državno Krovni mentor Mentor na enoti
Kresnička 6. 4. 2023     Gazi Legan, A.

K – Šajn, L.

Ž – Pečelin, J.

J – Gazi Legan, A.

A – Kump, Š.

T – Bižal Rogale, P.

Logika 29. 9. 2022 22. 10. 2022 12. 11. 2022 Klančar, Š.

Ž – Pogorelčnik Burger, T.

J – Zidar, N.

T – Klančar, Š., Pevec, S.

Logična pošast 05. 05. 2023   20. 5. 2023  

Ž – Zrimšek, Š.

J – Zidar, N.

A – Kastelic, S.

T – Ana Rebič Černe, Žerdin, I.

Sladkorna bolezen 14. 10. 2022   19. 11. 2022   Thaler, E.
Angleščina (9. r.) 22. 11. 2022   22. 3. 2023   Stropnik Kunič, N.
Angleščina (8. r.) 22. 11. 2022   22. 3. 2023   Ristanović, T.
Angleščina (7. r.) 15. 2. 2023   24.3. 2023   Kljun, A.
Angleščina (6. r.) 14. 12. 2022   21. 2. 2023   Majzelj Kralj, M.
Biologija (Proteusovo priznanje) med 19. in 26. 10. 2022   med 2. in 9. 12. 2022  

Pogačar, H.

 

Bober med 7. in 18. 11. 2022   7. 1. 2023 Furlan, M.

J – Gazi Legan, A.

T – Furlan, M.

Matemček 11. 11. 2022   26. 11. 2022  

K – Perko, A.

Ž – Mišič, M.

J – Komel, A.

A – Kump, G.

T – Benedik, S.

Zgodovina 6. 12. 2022   9. 3. 2023   Vehar, B.
Slovenščina (Cankarjevo priznanje) 29. 11. 2022 17. 1. 2023 11. 3. 2023

Pečnik, J.

(predmetni pouk)

 

Klinc, P. (razredni pouk)

K – Perko, A.

Ž – Rakar, I.

J – Gazi Legan, A.

T – Bagon, Š. (Ambrož, A.), Hočevar, K., Zupančič, M., Lupšina, M., Klinc, P.

Slovenščina – interno tekmovanje 4. 4. 2023      

K – /

Ž – Zrimšek, Š.

J – /

Slovenščina – Mehurčki (Cankarjevo priznanje) 4. 4. 2023       A – Nataša Marolt
Kemija (Preglovo priznanje) 16. 1. 2023 25. 3. 2023 6. 5. 2023   Gabrijel Cotič, B.
Geografija 15. 11. 2022   1. 4. 2023   Škoda Škerjanc, M.
Fizika (Stefanovo priznanje) 15. 2. 2023 13. 4. 2023 13. 5. 2023   Zajc, U.
Vesela šola 8. 3. 2023   12. 4. 2023 Krivec, V.

J – Gazi Legan, A.

T – Krivec, V., Pevec, S.

Matematika 8., 9. r (Vegovo priznanje) 16. 3. 2023 5. 4. 2023 22. 4. 2023   T – Kastelic, M.
Matematika (Kenguru Vegovo) 16. 3. 2023 5. 4. 2023 22. 4. 2023 Kastelic, M.

K – Kurbus, S.

Ž – Pogorelčnik Burger, T.

J – Traven, M.

A – Pirnat, D.

T – Kastelic, M., Pevec, S.

Glasbena olimpijada med 9. 1. in 24. 2. 2023   4. 3. 2023   Kocjančič, N.
Šah november 2022 in marec 2023 bo sporočeno teden dni pred izvedbo     T – Vehar, B.

Bookworms

(bralno tekmovanje 2.-7. razred)

      Kurbus, S.

K – Kurbus, S.

Ž – Pogorelčnik Burger, T., Klinc, K.

J – Pekolj, Z.

T – Ristanović, T., Brezigar, B.

Cici vesela šola        

Ž – Erjavec, S.

J – Šeme Mušič, P.

A – Vovk, A.

Znam več z Lili in Binetom         A – Tjaša Knez