KO SE ZGODI …

 • Če izostanem od pouka, prinesem od staršev ali od zdravnika pisno opravičilo najkasneje v petih dneh.
 • Če od pouka izostanem neopravičeno, to povem razredniku ali svetovalni delavki, ki mi bosta pomagala najti izhod iz stiske.
 • Če zamudim pouk, se opravičim. Tisto, kar sem zamudil nadoknadim.
 • Če pozabim domačo nalogo, se opravičim in jo napišem do naslednje ure.
 • Če pozabim copate, sem v razredu bos.
 • Če pozabim šolske potrebščine (opremo), si jih pred uro sposodim pri sošolcu ali prijatelju, tako da lahko sodelujem pri pouku.
 • Če s svojim vedenjem motim pouk, me učitelj lahko po večkratnem opozorilu pošlje k svetovalni delavki na razgovor.
 • Ko se vrnem v razred, se opravičim sošolcem in učitelju, učno snov pa moram sam nadoknaditi.
 • Če motim pouk in me na to opozorijo moji sošolci, pomislim na to, da bi drugi učenci radi sledili razlagi.
 • Če si karkoli sposodim od sošolcev, vrnem nepoškodovano.
 • Če uničim sošolčevo ali šolsko stvar, jo popravim ali prinesem novo.
 • Če sem do sošolca grob ali nesramen, se mu opravičim in povrnem nastalo škodo ali drugače popravim napako.
 • Če s svojim vedenjem motim potek naravoslovnega, kulturnega, športnega dne ali gledališke predstave, v dogovoru z učiteljem in s starši drugič ostanem pri pouku v drugi razredni skupnosti.