NPZ 2016/17

Nacionalno preverjanje znanja opravljajo učenci 6. in 9. razreda. Preverjanje se opravlja pisno in pri posameznem predmetu traja najmanj 60 in največ 90 minut.

V 6. razredu osnovna šola izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika.

V 9. razredu se izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna in­formacija o znanju učencev.

 

Koledar za izvedbo NPZ (povzet po RIC)

6. razred

 • 30. november 2016: Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ
 • 4. maj 2017: Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina
 • 8. maj 2017: Matematika
 • 10. maj 2017: Tuji jezik
 • 6. junij 2017: Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ
 • Od 6. do 8. junija 2017: Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
 • 16. junija 2017: Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu
 • 23. junij 2017: Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda

9. razred

 • 1. september 2016: Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ
 • 30. november 2016: Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen Ljudske univerze)
 • 13. februar 2017: Zadnji rok za posredovanje podatkov o odraslih udeležencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (Ljudske univerze)
 • 4. maj 2017: Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina
 • 8. maj 2017: Matematika
 • 10. maj 2017: Tretji predmet
 • 30. maj 2017: Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
 • Od 30. maja do 1. junija 2017: Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu
 • 7. junija 2017: Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu
 • 15. junij 2017: Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda

 

Namestnica ravnateljice za izvedbo NPZ je Brigita Gregorčič Lenarčič oz. Andreja Zupančič Kojić. Pomočnica za e-vrednotenje na šoli je Marina Furlan.

 

 


 

Več na spletni strani Državnega izpitnega centra.