Šolski dokumenti

Hišni red (1. 9. 2015)

Pravila šolskega reda (v.7, 27. 9. 2016)

Pravila prilagajanja šolskih obveznosti (30. 8. 2013)

Pravila o šolski prehrani (30. 8. 2014)

Vzgojni načrt (maj 2009)

 


Prijavnica – varstvo vozačev > Prevozi

Prijavnica – interesne dejavnosti > Predmetnik

Obvestilo – odhodi iz PB in spremstvo > Predmetnik

Vloge – statusi > Statusi

Vloga – subvencioniranje > Plačevanje stroškov in subvencioniranje

Vloga za prepis na OŠ LA Grosuplje > Svetovalna služba

Obvestilo staršev o izobraževanju na domu > Svetovalna služba