Prevozi

Avtobusni prevozi

Prevoz učencev v in iz šole je organiziran v sodelovanju med prevozniškimi podjetji in občino Grosuplje.


Vozni red avtobusov

V šolskem letu 2017/18 velja isti vozni red kot lani: vozni red od 1. 9. 2017 dalje.

Aktualno obvestilo o prevozih: http://www.oslag.si/solski-prevozi-obvestilo/

Od ponedeljka, 22. 5. 2017, je uvedena nova postaja v Medvedici (Št. Jurij).

 


Varstvo vozačev

Na šoli je organizirano varstvo vozačev pred in po pouku.

Starši, ki želijo, da je njihov otrok vključen v varstvo vozačev, na začetku šolskega leta razredniku oddajo pisno prijavo.

Prijavnica – varstvo vozačev


Varna pot v šolo

Zakon o varnosti cestnega prometa v 91. členu določa, da morajo imeti otroci na poti v prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši. V tem primeru starši razredniku oddajo pisno obvestilo s podatki o spremljevalcu otroka na poti v ali/in iz šole domov.

Upoštevamo nasvete za prometno varnost:

 • Hodimo po notranji strani pločnikov ali pa po levi strani ceste (proti vozečim vozilom), kjer ni pločnikov.
 • Vedno se ustavimo korak od roba pločnika ali od roba ceste. Nikoli ne stecimo naravnost na cesto.
 • Poslušajmo in opazujmo promet, ki prihaja z leve in desne.
 • Če je v bližini označen prehod za pešce (zebra), cesto prečkajmo le tam.
 • Cesto prečkajmo z normalnim korakom.
 • Počakajmo, da se cesta sprazni. Bodimo pozorni in glejmo okoli sebe, dokler nismo varno čez cesto.
 • Ne igramo se na cesti ali ob njej.
 • Učenci prvih razredov nosimo okoli vratu rumene rutice.
 • Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti bodimo vidni, uporabljajmo svetla oblačila živih barv in kresničko.
 • Če kolesarimo, vedno nosimo čelado, saj varuje glavo. Naše kolo mora imeti kolo brezhibno opremo, predvsem zavore, luči, odsevnike in zvonec.
 • Na cestišču se s kolesom peljemo drug za drugim. Voziti drug poleg drugega je nevarno.
 • Bodimo previdni pri vstopanju in izstopanju iz avtobusa in iz šolskih kombijev.
 • Do voznikov avtobusov in šolskih kombijev se obnašamo vljudno in spoštljivo.