Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je ločeni del šolske knjižnice. Šola iz učbeniškega sklada izposoja oziroma daje v uporabo učbenike in drugo učno gradivo. Za vse učence je izposoja brezplačna. Izposojene učbenike mora učenec ob koncu šolskega leta vrniti nepoškodovane. Če je učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, se uporabniku zaračuna odškodnina, ki je določena na podlagi nabavne cene in starosti učbenika. Prvi teden pouka prejmejo učbeniške komplete vsi učenci. Kdor si učbeniškega kompleta ne želi izposoditi v šoli, to sporoči po e-poštnem naslovu na sabina.vidmar(at)oslag.si.

Poleg izposoje učbeniških kompletov za vse razrede šola za učence prvega vzgojno‑izobraževalnega obdobja zagotovi tudi komplete delovnih zvezkov. Učenci jih prejmejo brezplačno in jih dobijo v uporabo kot končni uporabniki.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov, pripomočkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2021/22.

Sabina Vidmar, šolska knjižničarka