Šolska knjižnica

Šolske knjižnice

Šolska knjižnica deluje na vseh enotah naše šole.

Izposoja knjig poteka vsak dan med 7.30 in 14.00. Učenec si lahko naenkrat izposodi največ štiri knjige za obdobje 21 dni.

Knjižnice so bogato založene s knjigami za učence in učitelje. Naročeni smo tudi na revije in časopise, ki jih lahko učenci berejo v času izposoje v knjižnici.

Knjižnice na matični in na vseh podružničnih šolah imajo računalniško obdelavo knjižnega in neknjižnega gradiva ter izposojo le-tega. Naša knjižnica je vključena v sistem COBISS.SI, ki omogoča dostop do naše lokalne baze podatkov. Preverimo lahko, ali določena knjiga v knjižnici obstaja oz. ali je izposojena ali ne.

Knjižničarke bodo učence in zaposlene seznanjale s knjižnimi novostmi, spodbujale veselje do branja in aktivno sodelovale pri razvijanju funkcionalne pismenosti ter razvijanju bralnih navad. Naše knjižnice na OŠ LA Grosuplje so s svojim gradivom, urejenostjo in dejavnostmi redni del vzgojno-izobraževalnega procesa.

Učbeniški sklad

Šola ima oblikovan učbeniški sklad. Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se učenkam in učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. V učbeniškem skladu so učbeniki, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov.

Za vse učence je izposoja brezplačna.

Skrbnica učbeniškega sklada je Sabina Vidmar – tel št.: 01 7888 807, sabina.vidmar(at)oslag.si.