Na šoli deluje šolski sklad, ki zbira denarna in druga sredstva iz prostovoljnih prispevkov podjetij in posameznikov. To je pomemben vir denarja, ki ga šola namenja za izboljševanje kakovosti pouka in kot pomoč učencem iz socialno šibkejših družin.


 

Namen šolskega sklada

  • pomoč socialno ogroženim učencem,
  • sofinanciranje nakupa nadstandardne opreme in nadstandardnih dejavnosti (učni pripomočki, avdio-video oprema, dnevi dejavnosti v obliki ekskurzij …),
  • zviševanje standarda pouka (športna in druga oprema, didaktična sredstva …).

Namensko uporabo sredstev iz sklada nadzira upravni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki staršev in predstavniki šole.

 

Vabilo k sodelovanju

Če želite pomagati, lahko sredstva nakažete na naš Transakcijski račun: SI56 011006008341635, model za sklic SI00 291501. Za dodatne informacije se lahko obrnete na računovodjo preko e-pošte na naslov racunovodstvo(at)oslag.si.  

Hvaležni bomo za vsak prispevek, hkrati pa se zahvaljujemo tistim, ki ste že darovali.  

 Upravni odbor Šolskega sklada OŠ LA Grosuplje