Spoštovani starši,

iskreno se vam zahvaljujemo za vaš prispevek v šolski sklad. V š. l. 2017/18 ste darovali nekaj več kot 7500 €. Sredstva smo porabili za pomoč socialno ogroženim učencem, sofinanciranje nakupa nadstandardne opreme in nadstandardnih dejavnosti (učni pripomočki, avdio-video oprema ipd.) in za zviševanje standarda pouka (športna in druga oprema, didaktična sredstva).

Vaša dobrosrčnost in pripravljenost pomagati po najboljših močeh je našim učencem polepšala in popestrila šolski vsakdanjik. Tudi v njihovem imenu prisrčna hvala.

 

Za UO šolskega sklada: računovodkinja Darja Mišmaš